سال رونق تولید گرامی باد

 

منوی اصلی


ارتباط با شهردار

 

 

شاهرخ شاهرخی شیروان

 شهردار

پیگیری فرم ارتباط با شهردار

پیوند ها

 
 
 

جلسه سیصد و سی و پنجم 94/04/30 شورای اسلامی شهر شیروان

جلسه سیصد و سی و پنجم 94/4/30شورای اسلامی شهر شیروان با حضور اعضاء محترم در محل دفتر شورای اسلامی رأس ساعت15 با تلاوت کلام الله مجید آغاز گردید و پس از بحث و تبادل نظر تصمیمات ذیل اتخاذ گردید.

1-    در پاسخ به درخواست آقای ع.ن کارمند شهرداری که به علت مشکلات مالی درخواست مبلغ 5میلیون تومان مساعده با کسر از حقوق نموده است در جلسه مطرح شد و مقرر شد مبلغ سه میلیون تومان مساعده با کسر از حقوق در ضمن 6ماه همکاری شود.

2-    درپاسخ به درخواست ورثه مرحوم "ی" که از توان مالی ضعیف برخوردارمی باشند مقرر شد در صورت پرداخت نقدی مشمول 30%تخفیف گردد.

3-    در پاسخ به درخواست آقای ن پدر شهید ن که در که درخواست پروانه کسب نموده است با توجه به اینکه کلیه مدارک دال بر تجاری قبلی را دارد و با تائید صورت گرفته از شورای اصناف و پروانه صادره قدیمی ملک تجاری می باشد و مقرر شد مساعدت لازم مبذول گردد.

4-    در پاسخ به هیأت امنای مسجد ثارالله مقرر شد با توجه به همکاری این مسجد با جمعه بازار مقرر شد با اهداء خاک باغچه 10متر،گراویه 10متر و ماسه شسته 10متر مکعب مساعدت گردد.

5-    در پاسخ به در خواست شهروند ر که هزینه های انتقال سند بالایی دارد در جلسه مطرح شد و مقرر شد با نظر شهردار مساعدت گردد.

6-    در پاسخ به درخواست اهالی ورزش 7 مقرر شد مراتب درخواست شهروندان جهت بررسی و گنجاندن برنامه های عمرانی تقدیم شود.

نظرات (0) کلیک ها: 503

جلسه سیصد و سی و چهارم 94/04/29 شورای اسلامی شهر شیروان

جلسه سیصد و سی و چهارم 94/04/29 شورای اسلامی شهر شیروان با حضور اعضاء محترم در محل دفتر شورای اسلامی رأس ساعت18 با تلاوت کلام الله مجید آغاز گردید و پس از بحث و تبادل نظر در خصوص موضوع توافق شهرداری و مالکین تپه خانلق ،ابتدا نماینده شورا در جلسات اولیه راجع به تپه خانلق گزارشی ارائه و سپس تصمیمات ذیل اتخاذ گردید.

1-    تقسیم نامه مطرح شده مالکین که سابقاً بین اداره اوقاف و مالکین تنظیم گردیده و سهم اداره اوقاف   و مالکین تنظیم گردیده و سهم اداره اوقاف در شمال خط لوله گاز می باشد توسط اداره کل اوقاف تأئید و به شهرداری ارائه گردد.

2-    شهرداری در قبال واگذاری کل اراضی تپه خانلق یک قطعه زمین با کاربری مسکونی به مساحت 10هکتار را از همان   اراضی به کلیه مالکین واگذار می نماید که تأمین معابر مورد نیاز داخل این 10هکتار برابر ضوابط شهرسازی برعهده مالکین و تأمین معابر خارج از 10هکتار برعهده شهرداری می باشد ،شمال خیابان 50متری مسیر دکل ،12متری شامل 10هکتار خواهد بود ،تهیه کروکی جانمایی 10 هکتار توسط شهرداری انجام و به تائید و امضای مالکین خواهد رسید.

3-    تهیه نقشه تفکیکی و آماده سازی برابر ضوابط شهرسازی و هزینه های اجرایی آن برعهده مالکین می باشد که باید به تائید مراجع مربوط برسد (شهرداری در جهت پیگیری و تائید نقشه ها همکاری لازم را داشته باشد)که طی یکسال مراتب کاربری پیگیری خواهد نمود.

4-    تقسیم نامه تنظیم و کل پلاک به نام شهرداری انتقال سند شود سپس شهرداری نسبت به تنظیم مبایعه نامه و مجوز دیوار کشی جهت اخذ سند بر 10هکتار به نام مالکین (سر زوج ها) همکاری نماید، توافقنامه شامل اراضی اختلافی مالکین و منابع طبیعی نبوده و در صورت صدور رأی از محاکم مبنی بر مالکیت ،شهرداری و مالکین سهیم خواهند بود.

5-    شهرداری بقیه اراضی تپه خانلق را با هر کاربری اعم از حریم دکل ،خط لوله گاز ،فضای سبز و معابر و .... سند اخذ خواهد نمود و هزینه این بخش نیز بر عهده شهرداری می باشد.(مالکین موظ به همکاری کامل با شهرداری جهت اخذ سند می باشند)

6-    نمایندگان سر زوج ها موظفند رضایت زیر مجموعه خود را جلب و پاسخگوی هرگونه ادعا یا اعتراض موکلین خود خواهد بود و تائیدیه وکالت که قوت اعتبار وکالت به تأئید دفترخانه تنظیم وکالت رسیده باشد از زیر مجموعه ارائه نماید.

7-    کلیه توافقنامه ها و تقسیم نامه های قبل از این تاریخ کان لم یکن تلقی و باطل اعلام می گردد.

نظرات (0) کلیک ها: 517

جلسه سیصد و سی و دوم 94/04/23 شورای اسلامی شهر

جلسه سیصد و سی و دوم 94/04/23 شورای اسلامی شهر شیروان با حضور اعضاء محترم در محل دفتر شورای اسلامی رأس ساعت13 با تلاوت کلام الله مجید آغاز گردید و پس از بحث و تبادل نظر تصمیمات ذیل اتخاذ گردید.

1-    درخواست شهروند محترم م.ز دارنده قصر بادی قرائت و با واگذاری ملک مورد نظر بصورت اجاره ای موافقت و مقرر گردید با رعایت کلیه ضوابط و مقررات همکاری لازم صورت گیرد.

2-    درخواست شهروند محترم ح. ن مطرح و مقرر گردید پس از گرفتن و بررسی سوابق نامبرده در صورت نداشتن سابقه بدهکاری در شهرداری مبلغ مورد نظر در بدهی ملک نامبرده قرار گیرد.

3-    تقاضای سرکار خانم م.خ قرائت گردید و مقرر گردید کلیه هزینه ها ی کفن و دفن نامبرده بصورت رایگان اعمال گردد.

4-    درخواست شهروند ک.ع در رابطه با اعمال رایگان در هزینه کفن مرحوم الف قرائت و با رایگان شدن هزینه های کفن و دفن و ... بصورت رایگان موافقت بعمل آمد.

5-    تقاضای شهروند م.ا مطرح گردید و مقرر گردید ضمن هماهنگی با سازمان حمل و نقل و اخذ مجوز از آن سازمان همکاری لازم صورت پذیرد.

نظرات (0) کلیک ها: 547

جلسه سیصد و سی و سوم 94/04/23 شورای اسلامی شهر شیروان

جلسه سیصد و سی و سوم 94/04/23 شورای اسلامی شهر شیروان با حضور اعضاء محترم در محل دفتر شورای اسلامی رأس ساعت16 با تلاوت کلام الله مجید آغاز گردید و پس از بحث و تبادل نظر تصمیمات ذیل اتخاذ گردید.

1-    جناب آقای براتی و حاج آقای نیکوئیان از استادان بزرگ قرآنی در جلسه حضور پیدا کردند و به عنوان میهمان توضیحاتی در رابط با نحوه برگزاری کلاسهای قرآنی در واحدهای فرهنگی شهرداری واقع در خیابان سعدی دارند و راههای استفاده بیشتر از امکانات موجود را جهت برگزاری کلیه کلاسهای فرهنگی و مذهبی و ورزشی را ارائه دادند ،موارد مورد موافقت کلیه اعضای محترم قرار گرفت و مقرر گردید همکاری لازم نیز به صلاحدید واحد و کمیسیون فرهنگی به مجموعه تزریق گردد.

2-    درخواست شهروند محترم محمدرحیم براتی قرائت و مقرر گردید با عنایت به هزینه نمودن به انعقاد 3ساله اجاره موافقت بعمل آمد.

3-    توافق نامه شماره 11277-94/4/23 شهرداری شیروان قرائت و مطرح گردید و با کلیات آن موافقت بعمل آمد.

4-    عطف به نامه شماره 10893-94/4/23 شهرداری مقرر گردید کلیه قطعاتی که قابلیت تجاری دارند و با کاربری تجاری و سایر قطعات نیز با کاربری با کیفیت و کارائی بهتر به نفع شهرداری و با قیمت کارشناسی واگذار گردد.

5-    مقرر گردید به افرادی که تقاضای تخفیف در هزینه کفن و دفن و سایر هزینه های جاری در بخش اموات شهرداری را دارند ،و صرفاً به افرادی که تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی و سازمان بهزیستی می باشند (با گرفتن مدارک مستند از ادارات مربوطه ) و حداکثر به میزان 30%تخفیف اعمال گردد و از ارسال هرنوع نامه مشابه به شورا بابت این موضوع خودداری گردد.

نظرات (0) کلیک ها: 515

جلسه سیصد و سی و یک 94/04/21 شورای اسلامی شهر شیروان

جلسه سیصد و سی و یک 94/04/21 شورای اسلامی شهر شیروان با حضور اعضاء محترم در محل دفتر شورای اسلامی رأس ساعت17 با تلاوت الله مجید آغاز گردید و پس از بحث و تبادل نظر تصمیمات ذیل اتخاذ گردید.

1-    با توجه به اعتراضات متعدد شهروندان بصورت شفاهی و رسانه ای در خصوص نصب انواع بنر در میادین شهر مقرر گردید نصب بنرها در محل هایی غیر از میادین نصب گردد تا از آلودگی بصری جلوگیری شود.

2-    پیرو مصوبه شورای شهر در مورخه 94/2/27بند7صورتجلسه306مبنی بر افزایش عددی 100%عوارض مازاد تراکم در برخی از نقاط و کاهش بیش از 200%در مناطق دیگر که سبب اعتراضات مکرر ر مردمی و کمیسیون معماری و شهرسازی واقع گردیده است در جلسه مطرح شد و مقرر شد مصوبه فوق لغو و مقرر شد طبق محاسبات قبل و بر اساس ارزش منطقه ای سال 94محاسبه و پاسخ شهروندان داده شود.

3-    در پاسخ به درخواست آقای م.ح مقرر شد با نظر شهردار محترم مبلغ واریزی عودت یا بدهی 13میلیون تومان بجای 16900000تومان بلامانع است .

4-    در پاسخ به درخواست شهروند م.ب که درخواست تقسیط بدهی خویش بابت پرداخت 10میلیون تومان بدهی تاکسی به شهرداری در جلسه مطرح و مقرر شد طبق مصوبه کلی شورای شهر در خصوص اقساط اقدام گردد.

5-    در پاسخ به درخواست نایب رئیس هیأت والیبال مبنی بر مساعدت مالی در جلسه مطرح و مقرر شد در صورت امکان مبلغ دویست هزار تومان به حساب هیأت والیبال مساعدت گردد.

نظرات (0) کلیک ها: 515
 
 
 

زبان سایت

پل ارتباطی مردم با ما

 

تابلو اعلانات


 

آمار بازدید کنندگان

mod_vvisit_counterامروز174
mod_vvisit_counterدیروز538
mod_vvisit_counterاین هفته1774
mod_vvisit_counterهفته قبل3077
mod_vvisit_counterاین ماه13088
mod_vvisit_counterماه گذشته9755
mod_vvisit_counterکل بازدیدها441231

بازدیدکننده جاری : 10
آدرس آی پی : 54.234.208.87
,
امروز : 26, ژوئن, 2019

ساعت

اوقات شرعی