سال حمایت از کالای ایرانی گرامی باد.

 

منوی اصلی


ارتباط با شهردار

 

شاهرخ شاهرخی شیروان

 شهردار

پیگیری فرم ارتباط با شهردار

پیوند ها

 
 
 

جلسه پانصد و بیست و نه 14/06/95 شورای اسلامی شهر شیروان

جلسه پانصد و بیست و نه 14/06/95 شورای اسلامی شهر شیروان با حضور اعضاء محترم رأس ساعت 30/19 در مکان دفتر شورا با تلاوت کلام الله مجید شروع گردید و مصوبات ذیل اتخاذ گردید.

1-    عطف به نامه شماره 17113شهرداری مقرر گردید چنانچه سایر پارکینگ ها اجرا شده است با حذف یک پارکینگ موافقت می شود.

2-    عطف به نامه 15175-28/5/95 مقرر گردید با نظر مساعد به کمیته فنی ارسال گردد.

3-    عطف به نامه شماره 451/ش 2/5/95مقرر گردید و با عنایت به اینکه توافق اعمال شده مغایر با قوانین اوقاف می باشد مورد موافقت واقع نگردید .

4-    عطف به نامه شماره 12716-6/5/95 مقرر گردید نظر به تحت پوشش بودن نامبرده در اقساط 24ماهه و بدون کارمزد مساعدت گردد.

5-    نظر به درخواست اداره تربیت بدنی شهرستان شیروان مبنی بر عزیمت تیم کنگ فو   توآ شهرستان به استان های کرمانشاه و ارومیه مقرر گردید مبلغ یک میلیون تومان از طرف شهرداری بابت کمک به هزینه های این مسابقه پرداخت گردد.

 

 

نظرات (0) کلیک ها: 538

جلسه پانصد و بیست و هشت 14/06/95 شورای اسلامی شهر شیروان

جلسه پانصد و بیست و هشت 14/06/95 شورای اسلامی شهر شیروان با حضور اعضاء محترم رأس ساعت 17 در مکان دفتر شورا با تلاوت کلام الله مجید شروع گردید و مصوبات ذیل اتخاذ گردید.

1-    عطف به نامه شماره 4734-14/6/95 سازمان حمل و نقل مقرر گردید کلیه مبالغ چکها و اسنادی که بابت اخذ مبالغ یکصد میلیون ریال اخذ شده عودت گردد ،سپس بلافاصله نسبت به ساماندهی تاکسیهای ورودی جدید سال 1394و1393 در مسیرهای فرعی ساماندهی و نتیجه به شورا گزارش گردد-ضمناً هرنوع مقاومت و عدم اجرایی تصمیم هیئت مدیره حمل و نقل در رابطه با ساماندهی منجر به اخراج از ناوگان حمل و نقل درون شهری می شود.

2-    با توجه به مراجعات مکرر و درخواست شهروندان مبنی بر در دسترس بودن خدمات حمل و نقل در تمامی سطح شهر به شهرداری اجازه داده می شود به منظور تامین سرویس دهی بهتر در مسیرهای فرعی ،از متقاضیان بخش خصوصی جهت این کار استفاده شود و نتیجه به شورا گزارش داده شود.

3-    عطف به درخواست آقای خ از کارکنان پسماند مقرر گردید مبلغ یک میلیون تومان مساعده به ایشان پرداخت گردد.

4-    عطف به نامه شماره 12507-4/5/95 شهرداری مربوط به فروش دو قطعه زمین در حاشیه کمربندی خاتم الانبیاء مقرر گردید از طریق مزایده عمومی با اخذ نظریه کارشناسی به فروش برسد.

 

 

نظرات (0) کلیک ها: 536

جلسه پانصد و بیست و شش 09/06/95 شورای اسلامی شهر شیروان

جلسه پانصد و بیست و شش 09/06/95 شورای اسلامی شهر شیروان با حضور اعضاء محترم رأس ساعت 17 صبح در مکان دفتر شورا با تلاوت کلام الله مجید شروع گردید و مصوبات ذیل اتخاذ گردید.

1- در پاسخ به نامه م.ب مدیر آکادمی باشگاه فولاد مبارکه سپاهان که بابت ایاب و ذهاب به اصفهان یک دستگاه مینی بوس درخواست نموده اند به مدت 5روز مقرر شد سازمان حمل و نقل مساعدت و همکاری لازم مبذول دارد

2- در پاسخ به درخواست م.ر بابت شرکت ورزشکاران باشگاه گلستان ثامن مقرر شد مبلغ پنج میلیون ریال به تیم مذکور پرداخت گردد.

3- در پاسخ به درخواست شهروند م.ح که تقاضای تبدیل پیلوت به به مسکونی را دارند و تقاضای حذف یک واحد پارکینگ را نموده است مقرر شد چنانچه پارکینگ ها را اجرا نموده و صرفاً بدلیل نوع ساخت و ایستگاه پله حذف یک مورد پارکینگ با دریافت جرایم مربوطه موافقت می شود.

4- در پاسخ به نامه شماره 9/6/95 اداره آموزش و پرورش در خصوص تعیین هزینه های سرویس مدارس مقرر شد قدرالسهم شهرداری برابر دستورالعمل و مصوبه شورای اسلامی شهر شیروان اقدام گردد.

5- در پاسخ به درخواست آقای ا در خصوص هزینه کفن و دفن آقای مرحوم س. ا مقرر شد با 30%تخفیف اقدام گردد.

6- در پاسخ به درخواست شهروند م.م که به شهرداری بدهکار بوده اند مقرر شد چنانچه اصل بدهی پرداخت گردیده دیرکرد اخذ نگردد.

 

 

نظرات (0) کلیک ها: 545

جلسه پانصد و بیست و هفتم 09/06/95 شورای اسلامی شهر شیروان

جلسه پانصد و بیست و هفتم 09/06/95 شورای اسلامی شهر شیروان با حضور اعضاء محترم رأس ساعت 30/19 در مکان دفتر شورا با تلاوت کلام الله مجید شروع گردید و مصوبات ذیل اتخاذ گردید.

1-    در پاسخ به درخواست س.ر که درخواست 25متر مربع تجاری داشته اند و درخواست تخفیف و تقسیط داشته اند مقرر شد در صورت پرداخت نقدی تخفیف ایام 30%در صورت پرداخت غیر نقدی 50%نقداًاخذ و الباقی طی 6 ماه بدون کارمزد پرداخت شودتخفیف ایام لحاظ شود.

2-    در پاسخ به ز.ع بابت بدهی و دیرکرد مقرر شد در صورت پرداخت بدهی دیرکرد اخذ نگردد.

3-    در پاسخ به درخواست م.ش مبنی بر بخشودگی بخشی از هزینه های محاسبه شده از سوی شهرداری به دلیل مسکونی بودن محل مورد درخواست ارزش افزوده ملک وصول نشود زیرا تعلق نمی گیرد .ضمناًمابقی هزینه ها در اقساط طولانی مدت تسویه شود.

 

 

نظرات (0) کلیک ها: 537

جلسه پانصد و بیست و پنج 07/06/95 شورای اسلامی شهر شیروان

جلسه پانصد و بیست و پنج 07/06/95 شورای اسلامی شهر شیروان با حضور اعضاء محترم رأس ساعت 17 صبح در مکان دفتر شورا با تلاوت کلام الله مجید شروع گردید و مصوبات ذیل اتخاذ گردید.

1-    مقرر گردید عطف به درخواست شهروند ع.ص به شرطی که تسویه حساب شده با شد و کلیه موارد ذکر شده به تائید شهرداری رسیده باشد ،در جریمه باقی مانده تا سقف 70%بخشودگی اعمال گردد.

2-    نامه و مبایع نامه شماره 14219-20/5/95 قرائت و مورد موافقت واقع گردید.

3-    مقرر شد بازگشت به نامه شماره 4781/22/95-30/5/95 با افزایش تعرفه آب بهاء پیشنهادی شرکت آب و فاضلاب به شرح اصلاحات صورت پذیرفته شده توسط شورای شهر و عدم افزایش تعرفه در فضای سبز شهرداری بدلیل بهره برداری عموم مردم موافقت و اعمال گردد.

4-    عطف به درخواست آقای ح.ک مقرر گردید بدلیل شرایط پیش آمده بابت متقاضی و اینکه توان پرداخت نقدی بدهی را ندارد شهرداری فعلا سه فقره سند را به نام شخص (مالک)منتقل نماید و یک فقره بماند و همزمان با تسویه حساب برحسب شرایط متقاضی انتقال گردد.

5-    در رابطه با الحاق خاص مختلف و حومه شهر به محدوده خدمات شهر شیروان بحث و تبادل نظر گردید و به دلایل بسیار زیادی شامل 1)وجود اراضی کشاورزی بایر و ...2)فراهم شدن زمینه سوء استفاده سودجویان و زمین خواران3)وجود زمین های خالی در محدوده خدمات شهری به مساحت بسیار زیاد 4)مغایرت شدید این موضوع بی قاعده با توسعه پایدار و تخریب شدید محیط زیست و امور اراضی و باغات شهر و تنفس گاههای شهر 5)عدم تطابق موضوع با منویات خردمندانه مقام معظم رهبری مبنی بر حفظ زمین های کشاورزی و فضای سبز 6)و بسیاری از دلایل دیگر ،موضوع رد و مقرر گردید شهرداری ملزم به پیگیری ممانعت از تصویب در سایر مراجع و تحمیل این فاجعه بر شهر شیروان می باشد.

6-    عطف به نامه شماره 8005/22/779/952 سازمان میراث فرهنگی با تمدید تفاهم نامه مذکور تا پایان سال 1395 موافقت بعمل آمد و برای سال 1396 در همان زمان تصمیم گیری می شود.  

 

 

نظرات (0) کلیک ها: 533
 
 
 

پل ارتباطی مردم با ما

 

تابلو اعلانات


 

 

آمار بازدید کنندگان

mod_vvisit_counterامروز20
mod_vvisit_counterدیروز124
mod_vvisit_counterاین هفته993
mod_vvisit_counterهفته قبل1950
mod_vvisit_counterاین ماه7203
mod_vvisit_counterماه گذشته11233
mod_vvisit_counterکل بازدیدها457037

بازدیدکننده جاری : 6
آدرس آی پی : 54.80.183.100
,
امروز : 26, می, 2018

ساعت

اوقات شرعی