سال حمایت از کالای ایرانی گرامی باد.

 

منوی اصلی


ارتباط با شهردار

 

شاهرخ شاهرخی شیروان

 شهردار

پیگیری فرم ارتباط با شهردار

پیوند ها

 
 
 

جلسه پانصد و هشت 17/05/95 شورای اسلامی شهر شیروان

جلسه پانصد و هشت 17/05/95 شورای اسلامی شهر شیروان با حضور اعضاء محترم رأس ساعت17در مکان دفتر شورا با تلاوت کلام الله مجید شروع گردید و مصوبات ذیل اتخاذ گردید.

1-    مقرر گردید چون دریافت مبالغ مختلف و جداگانه بابت خدمات پارک ها همانند نصب چادر و پارک خودرو و ...توسط مجریان بخش خصوصی ،اسباب بدبینی را ایجاد نموده مقرر شد مبلغ شفاف در یک مرحله وصول و مطابق شرایط شهرهای مجاور باشد تا امکان جذب مسافر و تسهیلات لازم فراهم گردد.

2-    در راستای حمایت از شرکت تعاونی مسکن پرستاران و با عنایت به انتقال سند باقیمانده و مبلغ بدهی باقیمانده شرکت به شهرداری که تقریباً اصل بدهی هر واحد به شهرداری حدود 55میلیون ریال معادل پنج میلیون و پانصد هزار تومان می باشد مقرر شد در صورتیکه ظرف مدت 2ماه پرداخت بدهی نمایند دیرکرد بخشیده شود و به منظور تسهیل در گردش کار به ازای هر مبلغ 5/5میلیون تومان اجازه انتقال فقط یک سند (متناسب با مبلغ بدهی به ازای هر قطعه) داده شود . اصل چک تا تسویه حساب نهایی نزد شهرداری باقی بماند.

3-    مقرر شد با توجه به مراجعات فراوان مالکین آپارتمان های بافت فرسوده بلوک یاس در خصوص موضوع کسر پارکینگ موضوع در صورت امکان قانونی در کمیسیون ماده صد طرح و تعیین تکلیف شود ،ضمناً پیش از آن فرصت یک هفته ای جهت تعیین تکلیف به مدیریت شرکت داده و اگر نتیجه ای حاصل نشد در کمیسیون مذکور طرح و نتیجه گیری شود.

4-    مقرر گردید با توجه به ساماندهی فروشندگان سیار در ضلع شرقی پارک شهید صیاد شیرازی جهت حمایت از این قشر زحمتکش و زمینه حضور شهروندان مستدعیست ساماندهی بوستان ترافیک از نظر آسفالت و تعمیر ماشین های بازی صورت پذیرد تا با اجاره دهی این وسایل درآمدزایی برای شهرداری نیز حاصل گردد . ضمناً خسارت وارده نیز محاسبه و پیگیری گردد.

 

 

نظرات (0) کلیک ها: 547

جلسه پانصد و هفت 12/05/95 شورای اسلامی شهر شیروان

جلسه پانصد و هفت 12/05/95 شورای اسلامی شهر شیروان با حضور اعضاء محترم رأس ساعت17در مکان دفتر شورا با تلاوت کلام الله مجید شروع گردید و مصوبات ذیل اتخاذ گردید.

1-    در پاسخ به نامه شماره 4125111848-7/5/95 فرمانداری در خصوص روز خبرنگار مقرر شد در حد مقدورات هدایایی تهیه شود.

2-    در پاسخ به نامه شماره 2157-21/4/95 در خصوص پرداخت پاداش مبلغ پانصد هزار تومان به هرکدام از اعضای شورای سازمان به عنوان پاداش سال94 مقرر شد چنانچه اعضای شورای سازمان بابت جلسات حق الجلسه نمی گیرند با پیشنهاد مذکور موافقت می گردد .

3-    توافق نامه شهروند ز.ع در خصوص جبران خسارت و تفکیک پلاک 405در خیابان رخشنده با شهرداری در جلسه مطرح و مشروط به اجرای ماده 101 و تامین سرانه خدمات 25%و مورد موافقت واقع گردید.پس از اصلاح مجدداً ارسال گردد.

4-    در پاسخ به توافق نامه شهرداری با شهروند س.س در خیابان جامی شمالی بابت جبران خسارت میزان5/74متر مربع تعریض موضوع در جلسه مطرح و مورد موافقت واقع گردید .کپی توافق نامه به فرمانداری ارسال گردد.

5-    در پاسخ به لایحه شماره 11418-26/4/95 در خصوص ساماندهی دست فروشان در حاشیه بوستان ترافیک در جلسه مطرح و مورد موافقت واقع گردید.

 

 

نظرات (0) کلیک ها: 522

جلسه پانصد و پنج 10/05/95 شورای اسلامی شهر شیروان

جلسه پانصد و پنج 10/05/95 شورای اسلامی شهر شیروان با حضور اعضاء محترم رأس ساعت17در مکان دفتر شورا با تلاوت کلام الله مجید شروع گردید و مصوبات ذیل اتخاذ گردید.

1-    در پاسخ به نامه شماره 9336-3/4/95شهرداری در خصوص قرارداد شماره 9322بین شهرداری و آقای ح. ک مبنی بر تهاتر زمین با مبلغ وارد نامه مقرر شد با انتقال سند همزمان با تسویه حساب طلب شهرداری صورت پذیرد.

2-    در پاسخ به درخواست شهروند ا.ع که تحت پوشش کمیته امداد می باشند در خصوص بدهی نامبرده در قالب اقساط 24ماهه با حذف کارمزد مساعدت لازم صورت گیرد.

3-    در پاسخ به درخواست آقای ح.ت بابت هزینه های حفاری گاز مقرر شد محاسبات انجام شده برای آقای ت لغو و ترتیبی اتخاذ شود که هزینه ها برای اعضای کوچه تقسیم شود و استعلامات نامبرده پاسخ داده شود.

4-    در پاسخ به درخواست مدیرعامل شرکت مسافربری شماره 14پارسیان شیروان مقرر شد درخواست نامبرده جهت شرکت در جلسات شرکت ها دعوت صورت پذیرد و مفاصا حساب نیز ارائه گردد و کلیه غرفه ها از طریق مزایده به شرکتهای متقاضی واگذار گردد.

5-    در پاسخ به درخواست ج.ق کارگر قبلی شهرداری مقرر شد مراتب خواسته شهروند جهت بررسی و پاسخ شایسته برابر ضوابط ارائه گردد .

6-    در پاسخ به درخواست آقای ت مقرر شد برابر دستورالعمل استانداری اقدام گردد.

 

 

نظرات (0) کلیک ها: 563

جلسه پانصد و شش 10/05/95 شورای اسلامی شهر شیروان

جلسه پانصد و شش 10/05/95 شورای اسلامی شهر شیروان با حضور اعضاء محترم رأس ساعت20 در مکان دفتر شورا با تلاوت کلام الله مجید شروع گردید و مصوبات ذیل اتخاذ گردید.

1-    در پاسخ به درخواست شهروند ع.ر بابت کسر مساحت یک قطعه زمین به مساحت 105متر در خیابان رزاز فلسطین 6و8 در جلسه مطرح شد و با عنایت به اینکه ملک نامبرده محدود به خیابان و احداث مجاور و قابلیت توسعه مساحت ندارد با دریافت حقوق شهرداری و جرایم مربوطه کسری مساحت پاسخ مقتضی ارائه شود.

2-    در پاسخ به درخواست نیما و نگین ز که درخواست خرید قدرالسهم شهرداری به مساحت 195 متر و میزان 120متر مربع تعریض داشته اند و درخواست تقسیط بدهی خویش را داشته اند در جلسه مطرح شد و مقرر شد با اقساط 24ماهه بدون کارمزد اقدام گردد.

3-    در پاسخ به درخواست ا.ز بابت میزان تصرف به میزان 3/0 متر خرید میزان مذکور را از شهرداری داشته اند ممقرر شد با اخذ تعهد محضری مبنی بر عقب نشینی قانونی در بازسازی نوسازی یا تجدید بنا پاسخ بلامانع است .

4-    مقرر شد دونفر از اعضای شورای شهر در جلسه هم اندیشی مدیران دانش بنیان مقرر شد بدون هزینه های اقامتی بدون نام ثبت نام صورت گیرد .

 

 

نظرات (0) کلیک ها: 566

جلسه پانصد و چهار 06/05/95 شورای اسلامی شهر شیروان

جلسه پانصد و چهار 06/05/95 شورای اسلامی شهر شیروان با حضور اعضاء محترم رأس ساعت17در مکان دفتر شورا با تلاوت کلام الله مجید شروع گردید و مصوبات ذیل اتخاذ گردید.

1-    در پاسخ به درخواست آقای ح.ت مالک موزاییک سازی که مقرر شده بود به دلیل خارج محدوده بودن به میزان 50%هزینه های حفاری بخشودگی اعمال شود شورای شهر مجدداً نسبت به تصویب آن که از سوی کمیته تطبیق رد گردیده بود اصرار به تصویب و اجرا می نماید.

2-    در پاسخ به لایحه شماره 146/95-3/5/95 شهرداری مقرر شد شهرداری صرفاً بر اساس تعهد خود در کمیته پشتیبانی و تعهدات فرمانداری در خصوص پیاده روی عمومی خانوادگی برابر ضوابط اجرای تعهد نماید و هزینه های اقدامات مازاد و تغیرات مکرر بر عهده مدیران و بانیان ادارات مربوطه می باشد و شهرداری پاسخگوی اقدامات مدیران دیگر نخواهد بود.

3-    در پاسخ به درخواست شهروند ورثه ا.ع بابت هزینه کفن و دفن نامبرده و درخواست تخفیف نموده اند که موضوع در جلسه شورا مطرح و مقرر شد با تخفیف 30%تخفیف و هزینه های کفن و دفن اقدام گردد.

 

 

نظرات (0) کلیک ها: 508
 
 
 

پل ارتباطی مردم با ما

 

تابلو اعلانات


 

 

آمار بازدید کنندگان

mod_vvisit_counterامروز180
mod_vvisit_counterدیروز144
mod_vvisit_counterاین هفته528
mod_vvisit_counterهفته قبل921
mod_vvisit_counterاین ماه2872
mod_vvisit_counterماه گذشته8160
mod_vvisit_counterکل بازدیدها460866

بازدیدکننده جاری : 3
آدرس آی پی : 54.224.91.246
,
امروز : 20, ژوئن, 2018

ساعت

اوقات شرعی