سال حمایت از کالای ایرانی گرامی باد.

 

منوی اصلی


ارتباط با شهردار

 

شاهرخ شاهرخی شیروان

 شهردار

پیگیری فرم ارتباط با شهردار

پیوند ها

 
 
 

جلسه پانصد و سه 5/05/95 شورای اسلامی شهر شیروان

جلسه پانصد و سه 5/05/95 شورای اسلامی شهر شیروان با حضور اعضاء محترم رأس ساعت20 در مکان دفتر شورا با تلاوت کلام الله مجید شروع گردید و مصوبات ذیل اتخاذ گردید.

1-    در پاسخ به درخواست ف.ث که بابت خرید 168متر زمین شهرداری را خریداری نموده اند مقرر شد در صورت وجود مجوز واگذاری و رعایت ضوابط واگذاری و نداشتن بدهی به شهرداری تحویل زمین مذکور بلامانع است.

2-    در پاسخ به درخواست آقای م.ک که از بیماری معلولیت و ناتوانی جسمی و روحی رنج می برد مقرر شد از محل اعتبارات ماده 17 مبلغ دو میلیون ریال مساعدت شود.

3-    در پاسخ به درخواست هیات امنای مسجد آذربایجانی ها مبنی بر بخشودگی هزینه های واحد تجاری مسجد که توسط خیر محترم م اهدا شده مقرر شد چنانچه وقف مسجد گردیده است در جلسه مطرح و مقرر شد شهرداری هزینه های مذکور دریافت نگردد.

4-    در پاسخ به درخواست آقای ن که فردی ضعیف و مستاجر می باشد چنانچه دوره تصویه حساب تاخیر نیافتد شغل خویش را از دست می دهند مقرر شد برای یکسال چک تمدید شود.

5-    با توجه به فصل بهره برداری شهروندان از پارک های سطح شهر با عنایت به اینکه اجرای پروژه تجاری و سرویس بهداشتی در پارک کوثر و شهید فهمیده مشکل ساز شده لذا پیرو مصوبات و مکاتبات شماره 27/ش 15/2/95 و بند 3 جلسه 471 -17/3/95 مقرر شد در پارک کوثر اقدامی صورت نپذیرد و در پارک شهید فهمیده نیز بر خلاف میزان و شرایط مصوب شورای شهر بوده لذا اقدامات جاری غیر قانونی خواهد بود و از ادامه کار جلوگیری گردد.

6-    در پاسخ به نامه آقای ع.خ بازنشسته محترم سازمان تبلیغات مبنی بر عدم امکان پرداخت هزینه ها و جرایم ساختمانی مقرر شد با توجه به وضعیت مالی نامبرده 2/1(یک دوم) هزینه ها و جرایم ظرف حداکثر سه ماهه وصولی و مابقی به عنوان بدهی نامبرده در حساب ایشان قرار گیرد و در اولین مراجعه جهت انتقال سند وصول شود.

7-    از آنجایی که مصوبات بند 1 جلسه 467-9/3/95 و بند 3 جلسه صورتجلسه 17/3/95 در خصوص قرارداد شرکت خصوصی آذین گلچین از سوی کمیته انطباق رد شده است موضوع در جلسه شورا مطرح و به استناد بند8و14 ماده 76 قانون شوراها مبنی بر رعایت صرفه و صلاح شهرداری اعضای شورا مجدداً بر اجرای مصوبات اصرار نمودند و اقدامات شرکت مذکور وجاهت قانونی ندارد بدیهی است در صورت عدم تائید مصوبه در کمیته مذکور به استناد قوانین موجود موضوع به شورای حل اختلاف استان ارجاع خواهد شد.

 

 

نظرات (0) کلیک ها: 602

جلسه پانصد و دو 5/05/95 شورای اسلامی شهر شیروان

جلسه پانصد و دو 5/05/95 شورای اسلامی شهر شیروان با حضور اعضاء محترم رأس ساعت17 در مکان دفتر شورا با تلاوت کلام الله مجید شروع گردید و مصوبات ذیل اتخاذ گردید.

1-    در پاسخ به درخواست ورثه ایل مایه ع که بابت هزینه های کفن و دفن متوفی که درخواست تخفیف هزینه شهرداری را نموده اند مقرر شد با تخفیف 30% لحاظ گردد.

2-    در پاسخ به درخواست شهروند ح.ق که بابت پرداخت جریمه ماده صد توان پرداخت جریمه ماده صد توان پرداخت یکجا را نداشته مقرر شد در اقساط یکساله بدون کارمزد مساعدت گردد.

3-    در پاسخ به درخواست مدیریت امور خیریه ابوالحسن هزینه کفن و دفن آقای ع.خ که فردی مستضعف و تحت پوشش کمیته های خیریه ابوالحسن می باشد مقر شد هزینه های کفن و دفن به میزان 50% بخشودگی لحاظ و با دریافت الباقی مساعدت صورت پذیرد.

4-    در پاسخ به درخواست شهروند ح.ر که قریب به یازده میلیون تومان به شهرداری بدهکار می باشند مقرر شد ضمن برخورداری از تخفیف نقدی مصوب شورا الباقی در فرصت دو ماهه دریافت شود.

5-    در پاسخ به درخواست آقای ع.س که در انتهای خیابان 12متری بولوار فجر درخواست حذف پارکینگ دارد مقرر شد با عنایت به اینکه امکان احداث پارکینگ ندارد یک واحد پارکینگ حذف و با اخذ جرایم در پارکینگ عمومی هزینه شود.

 

 

نظرات (0) کلیک ها: 693

جلسه پانصد 03/05/95 شورای اسلامی شهر شیروان

جلسه پانصد 03/05/95 شورای اسلامی شهر شیروان با حضور اعضاء محترم رأس ساعت20 در مکان دفتر شورا با تلاوت کلام الله مجید شروع گردید و مصوبات ذیل اتخاذ گردید.

1-    در پاسخ به درخواست شهروند ز.ر که به دلیل فوت همسر سرپرست خانوار می باشند و جهت اخذ پروانه کسب هزینه های شهرداری را نمی توانند پرداخت نمایند درجلسه مطرح شد و مقرر ش هزینه های پروانه کسب و کار فرصت یکساله بدون اخذ کارمزد به شهروند داده شود.

2-    در پاسخ به درخواست شهروند ع حقیقی که ملک نامبرده در حاشیه خیابان سلمان فارسی نبش کوچه 8متری سلمان فارسی21 در خصوص نحوه محاسبه عوارض توسعه بنای مسکونی در جلسه مطرح شد و مقرر شد عوارض توسعه بنای ملک نامبرده با عرض معبر کوچه 8متری محاسبه و هزینه ها اخذ گردد.

3-    در پاسخ به لایحه شماره 5637شهرداری مقرر شد مصوبه قبلی شورای شهر در خصوص واگذاری 4/17متر مربع زمین مازاد به آقای ح.ر از پرسنل آتشنشانی مقرر شد با نرخ کارشناسی رسمی دادگستری و در طی 24ماه از حقوق نامبرده کسر گردد.

4-    در پاسخ به درخواست تاکسیداران که هزینه چاپ نرخ نامه از سوی تاکسیداران پرداخت گردیده است مقرر شد هزینه سه هزار تومان بابت تعرفه خدمات اخذ نگردد.

5-    در پاسخ به درخواست آقای ز و پ.د مستاجرین پارک کوثر و فرهنگ مقرر شد از میزان قرارداد به میزان 25%بخشودگی اعمال و در خصوص اتراق مسافرین در نقاط احتمالی استقرار سخت گیری اعمال نشود و هزینه های سرویس های دستشویی به عهده تعهدگزار قرار گیرد و از شهروندان و مسافرین مبلغی خانم مستقر اخذ ننماید .و پارک فرهنگ نیز 25%کسر و متقابلاً در سالهای بعد مطابق تورم افزایش اعمال شود.

 

 

نظرات (0) کلیک ها: 776

جلسه پانصد و یک 4/05/95 شورای اسلامی شهر شیروان

جلسه پانصد و یک 4/05/95 شورای اسلامی شهر شیروان با حضور اعضاء محترم رأس ساعت17در مکان دفتر شورا با تلاوت کلام الله مجید شروع گردید و مصوبات ذیل اتخاذ گردید.

1-    در پاسخ به درخواست شهروند رمضانعلی برجسته که مبتلا به سرطان خون می باشند و ملک نامبرده به شهرداری بدهکار می باشند در جلسه مطرح شد و مقرر شد 2/1(یک دوم )بدهی در حساب ملک باقی بماند و در آینده اخذ شود و الباقی طی 24ماه اقساط بدون کارمزد اخذ گردد و پاسخ استعلام نقل و انتقال داده شود.

2-    در پاسخ به درخواست آقای پژمان دانش پژوه که به دلیل هزینه کردن و خرید دو دستگاه ماشین شارژی برای پارک شیرکوه نموده اند و امکان جبران هزینه ها طی یکسال مقدور نمی باشد در جلسه مطرح شد و مقرر شد قرارداد نامبرده با همان مبلغ به مدت سه سال تمدید گردد.

3-    در پاسخ رمضانعلی جمیلی که بابت بدهی شهرداری درخواست تخفیف و تمدید دارند در جلسه مطرح شد و مقرر شد چنانچه جرایم ماده صد بوده و قابل بخشودگی نمی باشند در اقساط یکساله بدون کارمزد دریافت شود مشروط به پرداخت 4/1(یک چهارم)نقدی اقدام شود.

4-    در پاسخ به درخواست شهروند محمد ابراهیم محمودیان که بابت پرداخت بدهی خود به شهرداری درخواست تخفیف و تمدید نموده اند در جلسه مطرح شد و مقرر شد در صورت پرداخت اصل بدهی نامبرده به شهرداری طبق بند1 ماده 59   قانون رفع موانع تولید دیرکرد نامبرده اخذ نگردد.

5-    در پاسخ به لایحه شماره 12237-2/5/95 شهرداری در خصوص اخذ مجوز فروش 12قطعه از زمین های میلانی زاده در جلسه مطرح شد و مقرر شد از طریق مزایده عمومی با اخذ نظریه کارشناسی   رسمی اقدام شود.

6-    پیرو مصوبات قبلی شورا در خصوص خودروی دولتی مقرر شد پژو پارس جدید شورای شهر که در سال 95خریداری شده به فرمانداری شیروان به صورت موقت سه ساله با حفظ مالکیت شهرداری تحویل گردد و در قبال آن خودروی صفر کیلومتر با پلاک دولتی به شهرداری شیروان تحویل گردد و در اختیار شورای شهر قرار گیرد و چنانچه فرمانداری ماشین شهرداری را در اختیار امام جمعه محترم (نماینده ولی فقیه ) قرار دهند برای سه سال با حفظ مالکیت شهرداری باشد وسیله معوض نیز در همان موعد عودت خواهد شد هماهنگ کننده اقدامات فرمانداری شیروان خواهد بود.

7-    با توجه به نیاز مبرم شهرداری و شورای شهر به دلیل تخصیص یکدستگاه از خودروهای شهرداری به فرمانداری مقرر شد خودروی امانی تحویل به اداره میراث فرهنگی به شهرداری عودت گردد و اقدامات لازم بعمل آید .

8-    در پاسخ به درخواست شهروند بهروز خادم که بابت جبران خسارت میزان عقب نشینی اعتراض دارد مقرر شد وفق نظر کارشناسی رسمی دادگستری تعیین میزان خسارت برآورد و مطالبات شهرداری تهاتر گردد.

 

 

نظرات (0) کلیک ها: 802

جلسه چهارصد و نود و نه 03/05/95 شورای اسلامی شهر شیروان

جلسه چهارصد و نود و نه 03/05/95 شورای اسلامی شهر شیروان با حضور اعضاء محترم رأس ساعت17 در مکان دفتر شورا با تلاوت کلام الله مجید شروع گردید و مصوبات ذیل اتخاذ گردید.

1-    در پاسخ به درخواست آقای ج.ح همکار محترم شهرداری که درخواست مساعده به میزان سه میلیون تومان با کسر از حقوق نموده اند که در جلسه مطرح شد و مورد موافقت واقع گردید و ترتیبی لحاظ شود اقساط در حد توان متقاضی باشد.

2-    در پاسخ به بند3 صورتجلسه 30/4/95 هیات مدیره سازمان حمل و نقل به پیوست سه برگ نرخ نامه خطوط روستایی همراه تائید بخشداری جهت تصمیم گیری ارسال شده بود که با افزایش 16% افزایش کرایه مورد موافقت واقع گردید.

3-    در پاسخ به درخواست ح.ی که درخواست خرید رایگان طبقه دوم یک قطعه در امام زاده حمزه رضا را داشته اند در جلسه مطرح شد و مقرر شد در صورت امکان و پرداخت نقدی هزینه ها به میزان 20%بخشودگی منعی نخواهد داشت.

4-    در پاسخ به درخواست ع.م که درخواست نقاشی یوزپلنگ زرد ایرانی در فضای شیرکوه نموده اند در جلسه مطرح شد و مقررشد در صورت جانمایی مناسب به منظور زیبا سازی پارک کوثر و ...اقدام به نقاشی و ... مناسب خواهد بود.

 

 

نظرات (0) کلیک ها: 771
 
 
 

پل ارتباطی مردم با ما

 

تابلو اعلانات


 

 

آمار بازدید کنندگان

mod_vvisit_counterامروز180
mod_vvisit_counterدیروز144
mod_vvisit_counterاین هفته528
mod_vvisit_counterهفته قبل921
mod_vvisit_counterاین ماه2872
mod_vvisit_counterماه گذشته8160
mod_vvisit_counterکل بازدیدها460866

بازدیدکننده جاری : 4
آدرس آی پی : 54.224.91.246
,
امروز : 20, ژوئن, 2018

ساعت

اوقات شرعی