سال 1399 (سال جهش تولید) مبارک باد

 

منوی اصلی


ارتباط با شهردار

 

 

شاهرخ شاهرخی شیروان

 شهردار

پیگیری فرم ارتباط با شهردار

پیوند ها

 
 
 

جلسه چهارصد و بیست وشش 94/11/18 شورای اسلامی شهر شیروان

جلسه چهارصد و بیست وشش 94/11/18 شورای اسلامی شهر شیروان با حضور اعضاء محترم رأس ساعت 20 با تلاوت کلام الله مجید شروع گردید و مصوبات ذیل اتخاذ گردید.

1-    در پاسخ به درخواست مالکین قنات سفقلی الله آباد مقرر شد با توجه به فصل زمستان و امکان فعالیت در امر فوق همکاری بلامانع خواهد بود (در خصوص نیاز به مساعدت به یک دستگاه لودر با نظر شهردار و پرداخت حق الزحمه )

2-    در پاسخ به لایحه شماره 30970-12/11/94 در خصوص توافقنامه شهرداری و آقای غ. ط و م.ط شیروان در جلسه مطرح شد و مورد موافقت واقع شد .کپی توافق نامه به فرمانداری ارسال گردد.

3-    در پاسخ به اهالی 16متری برق که درخواست پازل برای پیاده رو داشته اند مقرر شد چنانچه نظارت بر اجرا اعمال گردد تا یکنواختی خیابان رعایت شود تحویل پازل رایگان بلامانع خواهد بود.

4-    در ادامه جلسه مدعوین جلسه جناب سرهنگ وحیدی و معاونین ایشان در جلسه حاضر شدند و در خصوص مشکل پارکبانان و مشکل متکدیان و مطرح شد در ابتدای مبحث جناب سرهنگ از عملکرد یکساله نیروی انتظامی گزارش جامعی در جلسه بیان نمودند.

5-    در پاسخ به درخواست شهروند ر در خصوص ملک مجاور 8 پلاک79 که دارای اضافه بنا می باشند و در زمان صدور پروانه اشتباهاً مبلغ سیصدهزار تومان پرداخت نموده اند مقرر شد با عنایت به اینکه متقاضی بخش قابل توجه از هزینه های افزایش تراکم را قبلاً واریز نمودند و مطابق ضوابط زمان احداث می توانستند از تراکم بیشتر بهره مند شوند لذا با توجه به دهه فجر و بخشودگی های اعمال شده مساعدت لازم به دلیل مراتب بهمن ماه و ایثارگری نامبرده اعمال و افزایش واریزی مرحله اول ایشان نیز در هزینه ها چنانچه بوده مد نظر قرار گیرد.

6-     در پاسخ به درخواست ه.م که درخواست 10متر ماسه شسته بصورت رایگان داشته اند در جلسه مطرح شد و مقرر شد 5متر ماسه رایگان مساعدت گردد.

7-    در پاسخ به درخواست ج.ع مقرر شد ضمن برخورداری از بخشودگی مصوبه دهه فجر به شرط پرداخت نقدی هزینه ها میزان تعویض نیز به قیمت کارشناسی از هزینه ها اعمال و کسر شود.

8-    در پاسخ به درخواست آقای ع.ز فرزند مسلم که مبلغی به شهرداری بدهکار می باشند مقرر شد از بخشودگی دهه فجر برخوردار شود.

9-    در پاسخ به درخواست آقای ح.م مالک ملک زمین پلاک 2236واقع در خیابان 16متری تقاضای 25متر تجاری نموده اند در جلسه مطرح شد و مورد موافقت واقع شد

 

 

 

 

10-در پاسخ به لایحه شماره 31274-14/11/94 در خصوص درخواست آقای ح.م مبنی بر تقاضای 25% موضوع ماده 18 آیین نامه مالی شهرداری را دارند در جلسه مطرح شد و با اعمال 25%افزون بر قرارداد اولیه بلامانع است .

در پاسخ به لایحه 30935-11/11/94 شهرداری در جلسه مطرح شد و با درخواست فروش 7/7متر مربع لچکی مازاد بر سند خانم ص.خ در جلسه مورد موافقت واقع شد.

 

 

نظرات (0) کلیک ها: 509

جلسه چهارصد و بیست و پنج 94/11/18 شورای اسلامی شهر شیروان

جلسه چهارصد و بیست و پنج 94/11/18 شورای اسلامی شهر شیروان با حضور اعضاء محترم رأس ساعت 17 با تلاوت کلام الله مجید شروع گردید و مصوبات ذیل اتخاذ گردید.

1-    در پاسخ به درخواست م.د و م.س مالک ملک واقع در حاشیه خیابان جنت درخواست پروانه تجاری به مساحت 100متر مربع را فقط در یک سقف به مقدار 2دربند مغازه داشته اند در جلسه مطرح و مورد موافقت واقع گردید.

2-    در پاسخ به درخواست م.ر که در حاشیه کمربندی خاتم الانبیاء که بعد از تعریض جاده 60متر باقی مانده است و درخواست بنای تجاری به صورت 100%سطح اشغال و حذف پارکینگ را دارد در جلسه مطرح شد و مقرر شد با توجه به اینکه قابلیت احداث کاربری غیر تجاری ندارد در 2واحد داده شود  ضمناً هزینه های حذف پارکینگ اخذ گردد.

3-    در پاسخ به درخواست ق.م که در سال 92 بابت پروانه تالار به شهرداری بدهکار می باشند مقرر شد در صورت پرداخت هزینه های مرتبط با شهرداری بخشودگی دیرکرد چک ها بلامانع است.

4-    در پاسخ به درخواست خلیل خ نظر به اینکه امکان احداث پارکینگ در طبقه اول وجود ندارد و شامل 6بند تبصره ای می باشد. لطفاً پس از دریافت حق و حقوقات قانونی پاسخ شهروند داده شود بدون جریمه محاسبه گردد.

 

 

نظرات (0) کلیک ها: 538

جلسه چهارصد و بیست و سوم94/11/13 شورای اسلامی شهر شیروان

جلسه چهارصد و بیست و سوم94/11/13 شورای اسلامی شهر شیروان با حضور اعضاء محترم رأس ساعت 17 با تلاوت کلام الله مجید شروع گردید و مصوبات ذیل اتخاذ گردید.

1-    در پاسخ به لایحه شماره -11/11/94 شهرداری در خصوص عوارض تعمیرات داخلی بانک صادرات با توجه به اینکه این تعمیرات در راستای زیبا سازی منظر شهری می باشد و قبلاً نیز پروانه اخذ گردیده است مقرر شد در صورت پرداخت نقدی به میزان 15% تخفیف لحاظ گردد.

2-    در پاسخ به درخواست شهروند خ در خصوص خرید ملک مورد خیابان توحید از شهرداری مقرر شد با توجه به اینکه نامبرده 50میلیون تومان بالاتر از قیمت پایه خرید نموده اند و پیمانکار شهرداری می باشند مجدداً در شورا مطرح شد و مقرر شد علاوه بر بخشودگی 50% هزینه های پروانه های ساختمانی کارمزد اخذ نگردد و در سقف یکسال محاسبه گردد.

3-    در پاسخ به درخواست ق.خ بابت پاسخ استعلام برق و گاز مقرر شد بدهی نامبرده در طی 2سال بدون کارمزد پاسخ داده شود.

4-    لایحه آئین نامه تقسیط و تخفیف مطالبات شهرداری در صحن علنی شورا قرائت گردید با اصلاحاتی مصوب گردید و مقرر شد پس از اصلاح موارد تغییر یافته به تائید مجدد شورا برسد سپس اجرایی گردد.

5-    در پاسخ به لایحه شماره 16596-15/3/94 در خصوص پرداخت حق مسئولیت به معاونین و مسئول امور مالی واحدها و روسای ادارات و مدیر عامل که باعث نا رضایتی بسیاری از پرسنل شهرداری گردیده است مقرر شد برابر ضوابط قانونی سازمان استخدام کشوری اقدام گردد.

6-     در پاسخ به لایحه شماره 21704شهرداری در خصوص تشویق و توانمندسازی شهروندان و اشخاص حقیقی که به هر دلیلی بدهی آنها سررسید گذشته گردیده و چک آنها برگشت خورده است در جلسه مطرح شد و مقرر شد در صورتیکه در محاکم قضایی مطرح شده است و بابت آن هزینه به شهرداری تحمیل گردیده است مقرر شد پس از محاسبه هزینه های تحمیلی به شهرداری و کارمزد و جریمه تاخیر تادیه و کارمزد بدهی از زمان برگشت خوردن چک تا زمان پرداخت بدهی محاسبه و تجمیع گردد و سپس ار سر جمع آن 30%تخفیف همانند سایر شهروندان تا پایان سال 94 (تخفیف ایام الله دهه فجر )بهره مند گردد.

7-    در پاسخ به درخواست ورثه شهروند ع.م که بابت هزینه کفن و دفن تقاضای تخفیف نموده اند در جلسه مطرح شد و مقرر شد 70% بخشودگی در هزینه ها صورت گیرد.

8-    در پاسخ به درخواست شهروند ح.ص که به نحوه محاسبه عوارض اعتراض داشتند در جلسه مطرح شد و مقرر شد زیر زمین با ارتفاع 40/2 در حد مجاز مشمول عوارض نمی گردد.

در پاسخ به درخواست شهروند ن.ب که در خصوص نحوه ساخت سطح اشغال 60%مقرر شد با رعایت پخی 2*2بدون نصب پنجره اقدام بلامانع است. 

 

 

نظرات (0) کلیک ها: 1203

جلسه چهارصد و بیست و چهارم94/11/13 شورای اسلامی شهر شیروان

جلسه چهارصد و بیست و چهارم94/11/13 شورای اسلامی شهر شیروان با حضور اعضاء محترم رأس ساعت 19 با تلاوت کلام الله مجید شروع گردید و مصوبات ذیل اتخاذ گردید.

1-    در پاسخ به درخواست شهروند ع.ب که قصد تفکیک ملک 3867متر را دارند و 200متر مربع از آن را خریداری نموده اند مقرر شد اگر درخواست پروانه ساختمانی را بصورت مشاعی با اخذ عوارض مربوط مورد تقاضا مساعدت صورت گیرددر غیر اینصورت با اعمال ماده 101 در خصوص کل ملک از طریق کمیسیونهای قانونی پی گیرد.

2-    مصوبه کمیسیون فرهنگی در خصوص جابجایی مرکز کار آفرینی از محل کوچه دارایی به مرکز خانه فرهنگ سعدی منتقل شود و نیروهای جذب در واحد پایان کار داده شود . به منظور پرهیز از موازی کاری و کاهش هزینه های شهرداری صورت گرفته است و قرارداد ساختمان مرکز کارآفرینی لغو گردد سایر بندهای کمیسیون فرهنگی مورد تصویب قرار گرفت.

3-    مقرر گردید تخفیفات 30% عوارض تا پایان اسفند تمدید گردید.

 

 

نظرات (0) کلیک ها: 510

جلسه چهارصد و بیست و دوم 94/11/11 شورای اسلامی شهر شیروان

جلسه چهارصد و بیست و دوم94/11/11 شورای اسلامی شهر شیروان با حضور اعضاء محترم رأس ساعت 17 با تلاوت کلام الله مجید شروع گردید و مصوبات ذیل اتخاذ گردید.

1-    در پاسخ به درخواست سرپرست بهزیستی شیروان در خصوص هزینه های جانبی پروانه ساخت آسایشگاه مورد نیاز در جلسه مطرح و مورد موافقت قرار گرفت.

2-    بنا به پیشنهاد کمیسیون حقوقی شورای اسلامی شهرشیروان به منظور جلوگیری از تضییع حقوق شهرداری در پرونده های حقوقی و کیفری مطرح شده در مراجع قضایی مقرر شده در پرونده های ویژه به تشخیص شهردار و با هماهنگی کمیسیون حقوقی از وکلای مجرب استفاده نماید .

3-    در پاسخ شهروند م.ا که درخواست صدور پروانه های ساختمانی به مساحت 140متر در دو طبقه مقرر شد با افزایش 8متر مربع تراکم در هر طبقه موافقت و همکاری شود .

4-    در پاسخ به درخواست م.د که فرزند 5ماهه نامبرده فوت کرده   در خصوص هزینه های کفن و دفن   50% تخفیف اعمال گردد.

5-    در پاسخ به درخواست شهروند ق که تحت پوشش بهزیستی بوده و از بهزیستی نامه آورده است و مبلغ 10میلیون تومان در قالب چند فقره چک سررسید شده به شهرداری بدهکار می باشند مقرر شد به نامبرده فرصت 6ماهه بدون کارمزد تمدید گردد.

6-     در پاسخ به درخواست شهروند آقای ا که درخواست احداث بنا دارد و نسبت به هزینه های خرید تراکم اعتراض دارند با عنایت به اینکه ملک نامبرده به واسطه طرح مسکن و شهرسازی از اختیار نامبرده خارج گردیده است مقرر شد عوارض و پذیره تجاری 15متر اضافه پروانه تجاری به محاسبه و در برابر تراکم مسکونی 30متر بصورت رایگان داده شود.

7-    در پاسخ بهه درخواست شهروند غ.ذ که تحت پوشش کمیته امداد می باشد مقرر شد بدهی نامبرده در اقساط 3ساله( بدون کارمزد )اقدام گردد.

8-    در پاسخ به لایحه شماره 28556-20/10/94 شهرداری در خصوص توافق نامه شهرداری با آقای ب.ج در خصوص تهاتر بدهی خود بابت عوارض و جرائم متعلقه با مبلغ خسارت تعویض در جلسه مطرح شد و مورد موافقت قرار گرفت.

9-    در پاسخ به لایحه شماره 30905 -11/11/94 شهرداری و ورثه ع.ج در ابوذر غفاری در جلسه مطرح شد و مورد موافقت واقع گردید.

 

 

نظرات (0) کلیک ها: 590
 
 
 

زبان سایت

پل ارتباطی مردم با ما

 

تابلو اعلانات


 

1233215 

آمار بازدید کنندگان

mod_vvisit_counterامروز240
mod_vvisit_counterدیروز732
mod_vvisit_counterاین هفته2603
mod_vvisit_counterهفته قبل4421
mod_vvisit_counterاین ماه15812
mod_vvisit_counterماه گذشته18354
mod_vvisit_counterکل بازدیدها846356

بازدیدکننده جاری : 9
آدرس آی پی : 3.239.192.241
,
امروز : 26, فوریه, 2021

ساعت

اوقات شرعی

 

طراحی سایت و اجرا : ایراکد