ساعت:

13:42

تاریخ:

8 بهمن 1401

شهرداری شیروان

آریان فرد: عملکرد واحد عمران شهرداری شیروان از دریچه دوربین

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری شیروان؛ واحد عمران شهرداری اعم از مسئول و پرسنل آن با استناد به شعار سال”اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی” با رویکرد جهادی بصورت روزانه در عمران و توسعه شهر شیروان تلاش می کند و رضایت مردم را سرلوحه کار دارد. اقدامات بیست و یکم آبان 93 از دریچه دوربین حکایت می نماید.

 

 عقیل آریان فرد”مسئول روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری شیروان” به عملکرد بیست و یکم آبان 93 واحد عمران به روایت عکس در ذیل خبر داد: