ساعت:

6:03 ق.ظ

تاریخ:

21 خرداد 1402

شهرداری شیروان

آماده باش کامل پرسنل شهرداری شیروان در پی بارش برف

آماده باش کامل پرسنل شهرداری شیروان در پی بارش برف

به گزارش رسانه روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری شیروان ، از نخستین ساعات بامداد امروز شنبه ، در پی بارش برف و آمادگی کامل پرسنل شهرداری شیروان ، تمامی معابر اصلی ، پیاده روها  و درختان ، هر کدام جداگانه شن و نمک پاشی ، برف روبی و درخت تکانی گردید .