ساعت:

6:54 ب.ظ

تاریخ:

29 تیر 1403

شهرداری شیروان

آنچه استاندار گفت و آنچه شهردار اجرا کرد

همه بخاطر داریم در هفته نخست حضور مهندس احمدی در شهرداری شیروان ایشان در جمعی که برخی مسئولان شهر و شهرستان حضور داشتند تاکید کرد :« برای توسعه شهر نباید دست در جیب مردم برد و هزینه عمران شیروان را نباید بر دوش شهروندان گذاشت »

? از سوی دیگر روز گذشته استاندار خراسان شمالی در جمع شهرداران استان فرمودند :« شهرداران باید در پی ایجاد سرمایه پایدار باشند »
حالا نگاه کنیم شهردار شیروان از فردای آن سخن خود تا روز گذشته و سخنان استاندار چه کرد تا نشان دهد براستی یک « عملگرا » است و هر سخنش یک پیوست عملی هم دارد

مهندس احمدی چند پروژه را آغاز کرد و به اتمام رساند، که دقیقا در راستای ایجاد سرمایه پایدار است مانند « کارگاه ساخت تجهیزات آتش نشانی » چنانچه می دانید تجهیزات این سازمان گران قیمت و برخی ارز بر هستند، بنابراین شهردار با ایجاد این کارگاه نه تنها مانع از هزینه سنگین برای خرید تجهیزات آتش نشانی شد، بلکه دستور داد با تولید انبوه تجهیزات ساخته شده برای شهرداری سرمایه پایدار ایجاد شود یا با احداث باغ بوتاتیک و دستور تولید انبوه گل و گیاه یک گام بلند برای ایجاد سرمایه پایدار برداشت زیرا یکی از هزینه های قابل توجه شهرداری ها بابت خرید گل و گیاه است اما شهرداری شیروان با رهنمود شهردار نه تنها در تهیه گل و گیاه به سمت خودکفایی می رود بلکه با تولید انبوه و فروش آن سرمایه هم جذب می کند و و و با بازار خودرو و بازارهای روزانه هم اشتغال ایجاد می کند ، هم در شهر رونق اقتصادی بوجود می آورد و هم برای شهرداری کسب درآمد و سرمایه پایدار ایجاد می کند

? سرانجام آنکه شهردار احمدی با « عملگرایی و ایجاد تغییرات به نفع مردم » هم هزینه توسعه شهر را از دوش شهروندان بر می دارد و هم برای آیندگان سرمایه پایدار ایجاد می کند تا باور کنیم « شیروان پس از سال ها محاق، بسوی شیروان شدن » گام برداشته است

? ۲۵ بهمن ماه ۱۴۰۰