ساعت:

4:40 ق.ظ

تاریخ:

20 آذر 1402

شهرداری شیروان

اراده شهردار برای جایگزینی دوچرخه بجای خودرو در راستای طرح پویش هوای پاک ( دوچرخه جایگزین خودرو)

به‌گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری شیروان، طی مکاتبات و پیگیری های انجام شده توسط شهردار و با تقویت شرکت تعاونی کارکنان شهرداری شیروان، تعدادی دوچرخه با شرایط ویژه تحویل کارکنان شهرداری شیروان شد

? گفتنی است این طرح در راستای طرح پویش هوای پاک و جایگزینی دوچرخه بجای خودرو اجرا می شود

? ۲۲ شهریورماه ۱۴۰۱