ساعت:

10:43 ب.ظ

تاریخ:

1 مرداد 1403

شهرداری شیروان

از عمارت شهرداری و پارک حافظ تا تخت بیمارستان …

همان گونه که پیش تر اطلاع رسانی شد مهندس احمدی شهردار عملگرا، صبح امروز در بیمارستانی در شیروان بستری شد.

اما برغم تاکید پزشکان بر ضرورت استراحت مطلق ایشان، مهندس احمدی تخت بیمارستان را هم به دفتر کار خود تبدیل کرد و مانع از توقف روند تصمیم سازی و تصمیم گیری در سطح کلان شد.

این اقدام مهندس احمدی یاد آور تصمیم جهادی وی در پیوند با پارک حافظ است، چرا که شهردار شیروان برای تسریع در روند اتمام پروژه پارک یاد شده، دفتر خود را به محل اجرای پروژه پارک حافظ برد و ضمن نظارت میدانی بر اتمام پارک از همانجا دیگر امور شهر و شهرداری شیروان را هم پیگیری کرد.

به گزارش خبرنگار روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری شیروان، ساعتی پیش آقای جواد اسماعیل زاده نایب رییس محترم شورای اسلامی شهر و آقای جواد سرایدار معاون مدیریت توسعه و منابع انسانی شهرداری شیروان در بیمارستانی که شهردار بستری اس،ت حضور یافتند تا ضمن عیادت از ایشان، پیرامون برخی امور شهر و شهرداری به بحث و گفت و گو پرداخته و تصمیماتی اتخاذ کنند

? ۲۷ بهمن ماه ۱۴۰۰