ساعت:

11:39 ب.ظ

تاریخ:

13 آذر 1402

شهرداری شیروان

‍ استاندار خراسان شمالی تاکید کرد: ایجاد درآمد پایدار اولویت شهرداران باشد

صبح روز گذشته در دیدار شهرداران و هیات مدیره سازمان همیاری شهرداری های استان با استاندار خراسان شمالی، دکتر محمد رضا حسین نژاد گفت: ایجاد درآمد پایدار باید جزو اولویت های کاری شهرداران باشد.

دکتر محمد رضا حسین نژاد در این دیدار حضور شهردار قوی را عاملی برای ایجاد امید و انگیزه در بین شهروندان دانست و گفت: سازمان همیاری شهرداری های استان باید نسبت به موضوعات کارشناسی ایجاد درآمد و تقویت خود اهتمام ویژه داشته باشد و مرجعی قوی برای حمایت از شهرداری ها باشد.

شایان گفتن است که شهرداری شیروان در همین راستا یعنی ایجاد سرمایه پایدار طی چهار ماه گذشته و بر اساس دستورالعمل مهندس احمدی اقدامات گسترده ای انجام داده که اجرای پروژه هایی مانند باغ بوتاتیک ، کارگاه ساخت تجهیزات سازمان آتش نشانی و چند پروژه دیگری که در نوزدهم بهمن ماه افتتاح شدند، دقیقا در همین رابطه می باشند

گفتنی است، شهرداری شیروان بیشترین قرارداد را در بین شهرداریهای استان ( ۷ قرارداد ) با سازمان شهرداری ها در ۲ ماه گذشته برای پروژه های مختلف عمرانی منعقد نموده است.

? ۲۴ بهمن ماه ۱۴۰۰