ساعت:

9:32 ب.ظ

تاریخ:

1 مرداد 1403

شهرداری شیروان

اسحق ربیعی: مانور آمادگی اعضای کارگروه مدیریت بحران شهرداری شیروان

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری شیروان؛ در پی اعلام وقوع آتش سوزی در یکی از مناطق شهر شیروان، اعضای کارگروه مدیریت بحران شهرداری شیروان با محوریت مستقیم واحد آتش نشانی و خدمات ایمنی به سرپرستی اسحق ربیعی و فرماندهی رمضانعلی شارعی وارد مأموریت اطفای حریق و احراز آمادگی پرسنل شدند.

 

 

 

اسحق ربیعی”مدیر کارگروه مدیریت بحران شهرداری شیروان” گفت: کارگروه مدیریت بحران شهرداری شیروان، چندی قبل با حکم جعفر بورنگ”شهردار شیروان” تشکیل و اعضای آن انتخاب شدند و مراحل تجهیز این کارگروه برای مواقع بحران، موضوع وظیفه ای این نهاد عمومی بصورت اخص آغاز شد.

 

 

 

مدیر کارگروه مدیریت بحران شهرداری شیروان ادامه داد: در راستای اطمینان از آمادگی همه هنگام اعضای کارگروه مدیریت بحران شهرداری شیروان و کاهش زمان های انجام عملیات و نیازسنجی و هم تشخیص کاستی و نقایص احتمالی و حرکت در رفع مشکلات احتمالی، مانورهای برنامه ریزی شده ای در دستور کار قرار دارد، که به صورت مقطعی و ناگهان، اعلام مانور می شود.

 

 

روایت تصویر: