ساعت:

17:37

تاریخ:

28 دی 1400

شهرداری شیروان

اغاز دوره های آموزشی خیاطی مقدماتی خانواده پرسنل شهرداری شیروا

آغاز دوره های آموزشی خیاطی مقدماتی خانواده پرسنل شهرداری شیروان


 

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری شیروان

نخستین دوره آموزشی خیاطی مقدماتی خانواده پرسنل شهرداری ( همسران و فرزندان) در محل اداره فرهنگی اجتماعی شهرداری شیروان آغاز شده است . در این دوره ی آموزشی خانواده پرسنل به صورت رایگان آموزش های مرتبط را فرا میگیرند.