ساعت:

4:08 ق.ظ

تاریخ:

17 خرداد 1402

شهرداری شیروان

اغاز دوره های آموزشی خیاطی مقدماتی خانواده پرسنل شهرداری شیروا

آغاز دوره های آموزشی خیاطی مقدماتی خانواده پرسنل شهرداری شیروان


 

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری شیروان

نخستین دوره آموزشی خیاطی مقدماتی خانواده پرسنل شهرداری ( همسران و فرزندان) در محل اداره فرهنگی اجتماعی شهرداری شیروان آغاز شده است . در این دوره ی آموزشی خانواده پرسنل به صورت رایگان آموزش های مرتبط را فرا میگیرند.