ساعت:

7:18 ق.ظ

تاریخ:

25 تیر 1403

شهرداری شیروان

اقدام ارزشمند دیگری از شهردار شیروان تبدیل وضعیت کارکنان خانواده ایثارگران شهرداری

مهندس احمدی شهردار شیروان در نخستین هفته قبول مسئولیت در شهرداری شیروان دستورالعمل تبدیل وضعیت کارکنان خانواده ایثارگران این دستگاه را ابلاغ کرد

به گزارش روابط عمومی شهرداری شیروان بر اساس دستورالعمل مهندس احمدی کلیه رزمندگان ، فرزندان رزمندگان و جانبازان و همسران رزمندگان شاغل در شهرداری شیروان تبدیل وضعیت میشوند حتی اگر از نیروهای شرکتی باشند

این گزارش می افزاید : شهردار شیروان امروز طی نامه ای به مدیرکل دفتر امور شهر و شوراهای استانداری خراسان شمالی لیست کامل افراد شامل این تبدیل وضعیت را اعلام کرد