ساعت:

10:53 ق.ظ

تاریخ:

25 تیر 1403

شهرداری شیروان

اینک این شیروان و این شما هنرمندان شهر

مهندس احمدی شهردار شیروان در سه فراخوان جداگانه ، هنرمندان شیروان ، این مهد فرهنگ و هنر را برای مشارکت در سه گانه ای فرهنگی و اثربخش دعوت به همکاری کرد

الف :
طرح ساماندهی سایبان ، تابلو و نورپردازی فروشگاه ها و مراکز تجاری

ب :
طرح المان همیشگی برای نصب در میدان ها و بلوارها با محوریت نوروز ۱۴۰۱

پ :
طرح کتاب مصور با استفاده از بدنه اتوبوس های درون شهری

اینک نوبت حضور و جولان شما هنرمندان شیروان است ، تا برای هر چه زیباتر و باشکوه شدن شهر و نیز ترویج و تبلیغ کتاب و کتابخوانی قدم در صحنه بگذارید و به این فراخوان ها پاسخی شایسته دهید

جهت کسب اطلاعات بیشتر لطفا به فراخوان ها مراجعه کنید