ساعت:

14:06

تاریخ:

8 بهمن 1401

شهرداری شیروان

بازدید از نقاط حادثه خیز و پر تردد سطح شهر

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری شیروان، صبح امروز مهندس احمدی شهردار شیروان و آقای جواد اسماعیل زاده نایب رییس شورای اسلامی شهر ، به همراه اعضای شورای ترافیک‌شهرستان ، از نقاط حادثه خیز و پر تردد سطح شهر بازدید کردند.

📆 ۲۴ اسفند ماه ۱۴۰۰