ساعت:

14:33

تاریخ:

8 بهمن 1401

شهرداری شیروان

بازدید شهردار شیروان از واحدهای تابعه

💢 مهندس احمدی شهردار شیروان به همراه حسن اسکندریان و مهندس رشیدی دو عضو شورای اسلامی شهر شیروان ، در راستای کسب اطلاع از فعالیت های واحدهای شهرداری و نیز توان و امکانات آنها بازدید از واحدها و مجموعه ها را در دستور کار قرار داده است .

🔹 به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری شیروان ،ظهر امروز مهندس احمدی بدون اطلاع قبلی و به صورت سرزده از اداره فنی و زیربنایی و سازمان های حمل و نقل و آتش نشانی بازدید کردند و پس از شنیدن درخواست های مسئولین و کارکنان این مجموعه ها ، دستورات لازم را صادر نمود.

۱۶ خرداد ماه ۱۴۰۱