ساعت:

8:35 ب.ظ

تاریخ:

1 مرداد 1403

شهرداری شیروان

با رای قاطع اعضا: #مهندس_احمدی شهردار شیروان بعنوان عضو هیات مدیره سازمان همیاری شهرداری های استان انتخاب شد

? پیش از ظهر امروز، جلسه انتخاب اعضای شورای هیات مدیره سازمان شهرداری های استان خراسان شمالی در محل استانداری برگزار شد که در پایان رای گیری ، مهندس احمدی شهردار شیروان به همراه شهردار بجنورد از مجموع ۲۲ شهرداری سهامدار سازمان همیاری شهرداری های استان که دارای حق رای بودند، با کسب ۲۱ رای بیشترین آرا را به خود اختصاص دادند و شهرداران حصار گرمخان و اسفراین به ترتیب بیشترین آرا را کسب و به عنوان اعضای هیات مدیره انتخاب شدند.

? ۲۰ تیر ماه ۱۴۰۱