ساعت:

19:05

تاریخ:

9 بهمن 1401

شهرداری شیروان

برگزاری آزمون دوره های آموزشی ارکان مدیریت شهری

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی و شهرداری شیروان :در پی برگزاری دوره های آموزشی در مباحث مختلف و قوانین موضوعه که هماهنگی واحد آموزش و پژوهش استانداری خراسان شمالی و تعامل فرمانداری شهرستان شیروان ،برای پرسنل فرمانداری شهرستان شیروان،پرسنل شهرداری شیروان،پرسنل شهرداری لوجلی و بخشداری سرحد برگزار شده بود.


شرکت کنندگان در این دوره ها در آزمون مربوطه که در محل خانه فرهنگ شهرداری شیروان برنامه ریزی شده بود شرکت نمودند.

 


 

 

 

وی افزود:به شرکت کنندگانی که امتیاز لازم را کسب نمایند،گواهینامه پایان دوره اعطاء خواهد شد.