ساعت:

12:16 ق.ظ

تاریخ:

14 آذر 1402

شهرداری شیروان

تاکید شهردار به تسریع در اجرای پروژه های عمرانی و خدماتی با بازدید سرزده شهردار از روند اجرای پروژه های عمرانی و خدماتی