ساعت:

7:33 ق.ظ

تاریخ:

30 تیر 1403

شهرداری شیروان

تاکید شهردار به تسریع در اجرای پروژه های عمرانی و خدماتی با بازدید سرزده شهردار از روند اجرای پروژه های عمرانی و خدماتی