ساعت:

17:33

تاریخ:

15 تیر 1401

شهرداری شیروان

تجلیل اعضای جامعه اسلامی فرهنگیان استان خراسان شمالی از شهردار شیروان

به گزارش روابط عمومي شورای اسلامی شهر و شهرداری شیروان، ظهر امروز اعضای جامعه اسلامی فرهنگیان خراسان شمالی در دفتر مهندس احمدی شهردار شیروان حضور یافته و با وی به گفتگو پرداختند.

🔷 گفتنی است در این دیدار به پاس خدمات ارزنده شهردار شیروان در تحقق اهداف بلند آموزش و پرورش، از وی تقدیر صورت گرفت

🗓 ۰۷ فروردین ماه ۱۴۰۱