ساعت:

1:45 ق.ظ

تاریخ:

14 آذر 1402

شهرداری شیروان

تزئین شهر و نصب المانهای نوروزی در شیروان بی سابقه بود

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری شیروان : نصب المان نوروزی در میادین و بلوارها و پارک های سطح شهر بی سابقه بود که در این طرح یک میلیارد و پانصد میلیون ریال هزینه شده است.

المانهای نصب شده از دریچه دوربین: