ساعت:

18:26

تاریخ:

24 مهر 1400

شهرداری شیروان

تسلیت اعضای شورای اسلامی شهر و شهردار شیروان به مناسبت ارتحال عالم ربانی آیت الله مصباح یزدی