ساعت:

2:35 ق.ظ

تاریخ:

17 خرداد 1402

شهرداری شیروان

تقدیر مدیریت شهری از ورزشکاران صبحگاهی

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری شیروان :صبح امروز محمد محمد زاده قانعی رئیس شورای اسلامی شهر و اصغر میرزازاده مسئول امور ورزشی شهرداری شیروان با حضور در محل برگزاری ورزش صبح گاهی از سهراب جوهری مربی و دیگر ورزشکاران صبحگاهی با اهداء لوح ،تقدیر کردند.

 


 

محمدمحمد زاده قانعی رئیس شورای اسلامی شهر : در این مراسم گفت سلامتی افراد جامعه ضرورت اصلی بنیانگذاری جامعه انسانی و تربیت فرزندان سالم است و بر این اساس در راستای حفظ روحیه شادی و نشاط در میان شهروندان اقدام به برگزاری ورزش صبحگاهی نمودیم.

محمد زاده قانعی افزود خوشبختانه تاکنون در حوزه های مختلف مدیریت شهری بخصوص در مباحث فرهنگی و ورزشی حضور موثر و چشمگیری داشته اند لذا با ادامه این روند در فضای شهری خواهیم توانست به ایجاد محیط سالم برای شهروندان کمک نماییم .

وی خاطرنشان کرد: امیدوارم با فرهنگسازی مناسب در سطح شهر روزی شاهد حضور تمامی مردم در ورزشهای همگانی و برگزاری رشته های مختلف در پارکها و بوستان های سطح شهر باشیم .

میزازاده مسئول امور ورزشی شهرداری شیروان که به نمایندگی از سکاندار مدیریت شهری نیز در این مراسم حضورداشت تقدیر از هم یاوران شهرداری در ترویج فرهنگ ورزشی وظیفه دانست و خاطر نشان کرد که یکی از وظایف شهرداری ترویج فرهنگ ورزش به ویزه ورزش همگانی ست وی ادامه داد ورزش صبحگاهی که اکنون در پارک کوثر همه روزه با مربیگری برادر عزیزمان سهراب جوهری برگزار می شود از گامهای اولیه شهرداری برای ترویج این فرهنگ است میرزازاده در پایان از مردم ورزش دوست و ورزش کار شیروان خواست جهت داشت زندگی سالم حضور در ورزش صبح گاهی را نیز در برنامه روزانه خود قرار دهند.