ساعت:

3:16 ق.ظ

تاریخ:

17 خرداد 1402

شهرداری شیروان

جلسه سیصد و بیست 94/03/31 شورای اسلامی شهر شیروان

جلسه سیصد و بیست 94/03/31 شورای اسلامی شهر شیروان با حضور اعضاء محترم در محل دفتر شورای اسلامی رأس ساعت11 با تلاوت الله مجید و پس از بحث و تبادل نظر تصمیمات ذیل اتخاذ گردید.

1-    در مورد درخواست آقای ق.ک در خصوص احداث یکباب مغازه مقرر گردید با توجه به گذر شانزده متری با مجوز یکباب مغازه تجاری به متراژ 20متر و بدلیل عدم امکان تامین پارکینگ با حذف یک واحد پارکینگ موافقت می گردد.

2-    درمورد درخواست آقای ا.ش بدلیل اینکه محاسبه اولیه در مورخه 5/3/93 طبق دفترچه عوارضات سال 92به دلیل تأئید دیر هنگام استانداری صورت گرفته است در صورت امکان عوارض متعلقه طبق محاسبات 5/3/93 اعمال گردد و با توجه به اینکه واحدهای تجاری مربوط به گذشته می باشند از عوارض حذف پارکینگ معاف می باشند و سایر مصوبات مربوط به این پرونده به قوت خود باقی است .

3-    در پاسخ به نامه شماره 32826-92/11/16 راجع به عودت مبلغ 325/146/73ریال به دلیل حذف یک طبقه مسکونی در پلاک ثبتی 1742 از یک اصلی به شماره نوسازی1-3-62-5 در جلسه شورا مطرح شد و مقرر گردید طبق ضوابط با عودت وجه موافقت می گردد .(پرونده مربوط به آقای م.ب می باشد.)

4-    در پاسخ به نامه شماره 8628 –28/3/94 راجع به آسفالت فضای ورودی ساختمان اداره پست به متراژ 5/494متر مربع با هزینه 000/075/173 ریال در جلسه شورا مطرح شد و مقرر گردید با دریافت وجه اقدام صورت گیرد.

5-    درخواست شهروند محترم آقای ج.ع مبنی بر تقسیط پرداخت هزینه ها در جلسه شورا مطرح و مقرر گردید در اقساط 24ماهه اقدام بلامانع است.

6-    در پاسخ به نامه شماره 8946-94/3/31 شهرداری راجع به خرید قیر و پرداخت 50% وجه آن توسط سازمان همیاریها در جلسه شورا مطرح و مورد تائید قرار گرفت.

در پاسخ به نامه شماره 8939 –94/3/31 راجع به توزیع اعتبار موضوع بند ح تبصره 9 قانون بودجه سال 94 و خرید ماشین آلات و تجهیزات عمرانی و خدماتی (50%عمرانی 30% تجهیزات و ماشین های خدماتی و مینی بوس 35% در جلسه مطرح و مورد تأئید قرار گرفت و خرید یکدستگاه کمپرسی ،بکهولودر،تانکر آبرسانی سنگین و مینی بوس در جلسه مطرح و تأئید گردید.