ساعت:

8:40 ق.ظ

تاریخ:

1 مرداد 1403

شهرداری شیروان

جلسه سیصد و شصت وهفت 94/07/06 شورای اسلامی شهر شیروان

جلسه سیصد و شصت وهفت 94/07/06 شورای اسلامی شهر شیروان با حضور اعضاء محترم در محل دفتر شورای اسلامی رأس ساعت10 صبح با تلاوت کلام الله مجید آغاز گردید وپس از بحث و تبادل نظر تصمیمات ذیل اتخاذ گردید.

1-    در پاسخ به درخواست شهروند ز مقرر شد پیرو مصوبه بند1 جلسه 94/6/24 مبنی بر تخفیف و تقسیط مقرر گردید تقسیط 2424ماهه بلامانع   است و کارمزد اخذ گردد چنانچه متقاضی مصوبه مصوبه قبلی را درخواست نمودند بلامانع است.

2-    لایحه شماره 16195 مورخه 94/6/19 در خصوص مبایعنامه و توافقنامه آقای ج.ا در جلسه مطرح و موردموافقت واقع شد کپی مبایعنامه به فرمانداری ارسال گردد.

3-    در خصوص درخواست آقای ع.ا مقرر شد مطابق مصوبه کلی پاسخ داده شود به عبارتی مقرر شد در صورتیکه اقساط حداکثر 6ماهه بود بدون کارمزد بخشیده شود در غیر اینصورت در اقساط 24ماهه با کارمزد منعی نخواهد داشت.