ساعت:

9:06 ب.ظ

تاریخ:

1 مرداد 1403

شهرداری شیروان

جلسه سیصد و پانزدهم94/03/17 شورای اسلامی شهر شیروان

جلسه سیصد و پانزدهم17/03/94 شورای اسلامی شهر شیروان با حضور اعضاء محترم در محل دفتر شورای اسلامی رأس ساعت15 با تلاوت الله مجید و عرض تسلیت رحلت حضرت امام(ره) خدمت اعضای محترم شورا آغاز گردید و پس از بحث و تبادل نظر تصمیمات ذیل اتخاذ گردید.

1-    در پاسخ به درخواست ورثه مرحوم گ.ق که تحت پوشش کمیته امداد می باشد مقرر شد هزینه های قبر دریافت نگردد و هزینه آمبولانس و سایر هزینه ها دریافت گردد.

2-    در پاسخ به درخواست شهروندان م و م و غیره که در حاشیه کمربندی جدید (بزرگراه دفاع مقدس ) تعریض ملک داشته اند مقرر شد یک واحد تجاری به مساحت 20متر مربع رایگان مشروط به طرح در کمیسیون توافقات جهت گشایش خیابان دفاع مقدس .

3-    در پاسخ به لایحه شماره 1154 مورخه 13/2/94 شهرداری در خصوص تعرفه سرویس دربستی آژانس داخل شهر به مبلغ دوهزار تومان و از ساعت 22الی 5صبح مبلغ دوهزار و پانصد تومان مورد موافقت واقع شد.

4-    در پاسخ به درخواست ر.ا مقرر شد با اعمال عوارض قانونی سال جاری با تخفیفات مصوب 30%گذشته در خصوص ایشان عیناً اعمال شود.

5-    در پاسخ به لایحه شماره 7080مورخه 12/3/94 در خصوص مغازه های تجاری واقع در حاشیه جنوب شرقی میدان معلم در جلسه مطرح شد و مقرر شد جهت تأمین اعتبار مالی مجاز به فروش مغازه می باشد از طریق قانونی نسبت به فروش مغازه اقدام گردد.

در ادامه جلسه که با حضور جناب آقای مهندس صفایی فرماندار محترم شهرستان شیروان ادامه یافت به منظور استقبال مناسب از سفر ریاست محترم جمهوری مقرر شد پنج هزار کلاه در اختیار شهروندان قرار گیرد و پیامک عمومی کاروان 30 کیلومتری استقبال رئیس جمهور و چندین سبز اجرایی گردد.

6- مقرر شد لیست پروژه های عمرانی و سالن چند منظوره و ورود نیروگاه برق به حوزه شهری پیگیری و به فرمانداری ارسال گردد.