ساعت:

8:59 ب.ظ

تاریخ:

27 تیر 1403

شهرداری شیروان

جلسه سیصد و چهل و نهم 94/05/28 شورای اسلامی شهر شیروان

جلسه سیصد و چهل و نهم 94/05/28 شورای اسلامی شهر شیروان با حضور اعضاء محترم در محل دفتر شورای اسلامی رأس ساعت15 عصر با تلاوت کلام الله مجید آغاز گردید وپس از بحث و تبادل نظر تصمیمات ذیل اتخاذ گردید.

1-    در پاسخ به لایحه شماره 14273 مورخه 94/5/25 شهرداری در خصوص میزان بدهی آقای ا.م بابت ملک خیابان امام رضا (ع) مطرح و مقرر شد پیگیری لازم جهت گرفتن حق و حقوقات شهرداری انجام شود.

2-    در پاسخ به درخواست شهروند م.ق که درخواست احداث مغازه تجاری به میزان 60متر در جلسه مطرح شد و مورد موافقت واقع گردید .

3-    مقرر شد آقای دکتر سعید ساعدی بعنوان نماینده شورا در جلسات کمیته تطبیق شرکت نمایند.