ساعت:

07:20

تاریخ:

19 بهمن 1401

شهرداری شیروان

جلسه شهردار شیروان با معاونین، مدیران و مسئولین واحدهای شهرداری برگزار شد

به گزارش واحد روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری شیروان ، صبح امروز جلسه شهردار شیروان با معاونین ، مدیران و مسئولین واحدهای شهرداری برگزار شد

در این جلسه که به ریاست مهندس احمدی شهردار شیروان برگزار گردید،  مسائل و مشکلات شهری، شهروندی و واحدهای شهرداری در تمامی زمینه ها مورد بحث و بررسی قرار گرفت

مدیریت شهری شیروان ضمن تشکر از تلاش پرسنل شهرداری خواستار ارائه گزارش عملکرد واحدها شد و بر تسریع در اجرای برنامه ها و پروژه های مختلف تاکید نمود