ساعت:

14:26

تاریخ:

8 بهمن 1401

شهرداری شیروان

جلسه هیئت تطبیق با حضور رییس شورای اسلامی شهر و شهردار

گفتنی است در این جلسه، مهندس احمدی شهردار شیروان در مورد پرونده های مطروحه در این هیئت توضیحاتی ارائه کردند

۰۴ اسفند ماه ۱۴۰۰