ساعت:

10:27 ب.ظ

تاریخ:

1 مرداد 1403

شهرداری شیروان

جلسه هیئت تطبیق با حضور رییس شورای اسلامی شهر و شهردار

گفتنی است در این جلسه، مهندس احمدی شهردار شیروان در مورد پرونده های مطروحه در این هیئت توضیحاتی ارائه کردند

۰۴ اسفند ماه ۱۴۰۰