ساعت:

3:27 ق.ظ

تاریخ:

17 خرداد 1402

شهرداری شیروان

جلسه چهارصد و بیست وشش 94/11/18 شورای اسلامی شهر شیروان

جلسه چهارصد و بیست وشش 94/11/18 شورای اسلامی شهر شیروان با حضور اعضاء محترم رأس ساعت 20 با تلاوت کلام الله مجید شروع گردید و مصوبات ذیل اتخاذ گردید.

1-    در پاسخ به درخواست مالکین قنات سفقلی الله آباد مقرر شد با توجه به فصل زمستان و امکان فعالیت در امر فوق همکاری بلامانع خواهد بود (در خصوص نیاز به مساعدت به یک دستگاه لودر با نظر شهردار و پرداخت حق الزحمه )

2-    در پاسخ به لایحه شماره 30970-12/11/94 در خصوص توافقنامه شهرداری و آقای غ. ط و م.ط شیروان در جلسه مطرح شد و مورد موافقت واقع شد .کپی توافق نامه به فرمانداری ارسال گردد.

3-    در پاسخ به اهالی 16متری برق که درخواست پازل برای پیاده رو داشته اند مقرر شد چنانچه نظارت بر اجرا اعمال گردد تا یکنواختی خیابان رعایت شود تحویل پازل رایگان بلامانع خواهد بود.

4-    در ادامه جلسه مدعوین جلسه جناب سرهنگ وحیدی و معاونین ایشان در جلسه حاضر شدند و در خصوص مشکل پارکبانان و مشکل متکدیان و مطرح شد در ابتدای مبحث جناب سرهنگ از عملکرد یکساله نیروی انتظامی گزارش جامعی در جلسه بیان نمودند.

5-    در پاسخ به درخواست شهروند ر در خصوص ملک مجاور 8 پلاک79 که دارای اضافه بنا می باشند و در زمان صدور پروانه اشتباهاً مبلغ سیصدهزار تومان پرداخت نموده اند مقرر شد با عنایت به اینکه متقاضی بخش قابل توجه از هزینه های افزایش تراکم را قبلاً واریز نمودند و مطابق ضوابط زمان احداث می توانستند از تراکم بیشتر بهره مند شوند لذا با توجه به دهه فجر و بخشودگی های اعمال شده مساعدت لازم به دلیل مراتب بهمن ماه و ایثارگری نامبرده اعمال و افزایش واریزی مرحله اول ایشان نیز در هزینه ها چنانچه بوده مد نظر قرار گیرد.

6-     در پاسخ به درخواست ه.م که درخواست 10متر ماسه شسته بصورت رایگان داشته اند در جلسه مطرح شد و مقرر شد 5متر ماسه رایگان مساعدت گردد.

7-    در پاسخ به درخواست ج.ع مقرر شد ضمن برخورداری از بخشودگی مصوبه دهه فجر به شرط پرداخت نقدی هزینه ها میزان تعویض نیز به قیمت کارشناسی از هزینه ها اعمال و کسر شود.

8-    در پاسخ به درخواست آقای ع.ز فرزند مسلم که مبلغی به شهرداری بدهکار می باشند مقرر شد از بخشودگی دهه فجر برخوردار شود.

9-    در پاسخ به درخواست آقای ح.م مالک ملک زمین پلاک 2236واقع در خیابان 16متری تقاضای 25متر تجاری نموده اند در جلسه مطرح شد و مورد موافقت واقع شد

 

 

 

 

10-در پاسخ به لایحه شماره 31274-14/11/94 در خصوص درخواست آقای ح.م مبنی بر تقاضای 25% موضوع ماده 18 آیین نامه مالی شهرداری را دارند در جلسه مطرح شد و با اعمال 25%افزون بر قرارداد اولیه بلامانع است .

در پاسخ به لایحه 30935-11/11/94 شهرداری در جلسه مطرح شد و با درخواست فروش 7/7متر مربع لچکی مازاد بر سند خانم ص.خ در جلسه مورد موافقت واقع شد.