ساعت:

6:02 ق.ظ

تاریخ:

25 تیر 1403

شهرداری شیروان

جلسه چهارصد و بیست و هشت 94/11/27 شورای اسلامی شهر شیروان

جلسه چهارصد و بیست و هشت 94/11/27 شورای اسلامی شهر شیروان با حضور اعضاء محترم رأس ساعت 20 با تلاوت کلام الله مجید شروع گردید و مصوبات ذیل اتخاذ گردید.

1-    لایحه شماره 32709 -26/11/94 شهرداری در خصوص فروش 4قطعه از زمین های بسیجیان از طریق مزایده عمومی مورد موافقت واقع گردید .

2-    در پاسخ به لایحه شماره 31260-13/11/94 شهرداری در خصوص اجاره یکباب زیر زمین (مغازه) مسجد الهی در جلسه مطرح شد و مقرر شد از طریق مزایده عمومی اجاره داده شود.

3-    لایحه شماره 31851-18/11/94 شهرداری شیروان در خصوص اجاره مکان های محوطه پارک شهید بهشتی و پارک کوثر در خصوص اجاره نصب تجهیزات آنتن bts در جلسه مطرح و مورد موافقت واقع گردید.

4-    در پاسخ به مبایع نامه شهرداری با ع و ع. ن در جلسه بابت تفکیک و خرید قدرالسهم شهرداری به مساحت 133متر مربع در جلسه مطرح شد و مورد موافقت واقع گردید.

در پاسخ به مبایع نامه شهرداری با ورثه م.ج در قبال 212 متر تعویض در ابتدای بولوار فجر توافق نامه مذکور مورد تائید واقع گردید .کپی مبایع نامه به شهرداری ارسال گردد.