ساعت:

9:22 ب.ظ

تاریخ:

27 تیر 1403

شهرداری شیروان

جلسه چهارصد و بیست و هفت 94/11/27 شورای اسلامی شهر شیروان

جلسه چهارصد و بیست و هفت 94/11/27 شورای اسلامی شهر شیروان با حضور اعضاء محترم رأس ساعت 17 با تلاوت کلام الله مجید شروع گردید و مصوبات ذیل اتخاذ گردید.

1-    در پاسخ به درخواست آقای ه.ن که نسبت به حق تفکیک اعتراض نموده اند در جلسه مطرح شد و مقرر شد با توجه به تفاوت فاحش قطعات منطقه مورد اشاره مقرر شد چنانچه مقدور است در موضوع ارزش منطقه ای تجدید نظر صورت گیرد تا این تفاوت در بخش حق تفکیک اعمال گردد.ضمناً از بخشودگی دهه فجر برخوردار است .

2-    در پاسخ به لایحه شماره 29748-3/11/94 شهرداری در خصوص فروش 7/22متر زمین بصورت لچکی به آقای م.ج مقرر شد با توجه به وضعیت ملک مورد اشاره که قابلیت تبدیل به یک پلاک مستقل ندارد با قیمت کارشناسی فروش بلامانع است .

3-    در پاسخ به درخواست ورثه ع.ر در خصوص تخفیف هزینه کفن و دفن را داشته اند در جلسه مطرح شد و مقرر شد با اعمال 30%تخفیف الباقی هزینه ها دریافت گردد.

4-    در پاسخ به درخواست ورثه مرحوم ص.ش که تحت پوشش کمیته امداد می باشد مقرر شد با اعمال 50%تخفیف اقدام گردد.

5-    در پاسخ به درخواست آقای ح.ص مقرر شد با عنایت به اینکه متقاضی طلب کار از شهرداری بوده و مقرر بوده طلب ایشان در قالب خدمات و غیره محاسبه شود هم اکنون بخشی از تهاتر طلب و بدهی در دهه فجر وجود داشته و مقرر شد با تخفیف 15% به دلیل محاسبه گذشته مساعدت و اضافه طلب ایشان نیز در حساب بدهی شهرداری جهت محاسبه بعدی قرار گیرد.