ساعت:

10:20 ب.ظ

تاریخ:

1 مرداد 1403

شهرداری شیروان

جلسه چهارصد و شانزدهم 94/10/22 شورای اسلامی شهر شیروان

جلسه چهارصد و شانزدهم 94/10/22 شورای اسلامی شهر شیروان با حضور اعضاء محترم رأس ساعت 17 با تلاوت کلام الله مجید شروع گردید و مصوبات ذیل اتخاذ گردید.

1-    اعتراضات مردمی در خصوص صدور پروانه و نقشه های ساختمانی مقرر شد در کمیسیون معماری و شهرسازی مطرح و بررسی و پیشنهادهای لازم به شورا تقدیم گردد.

2-    در ادامه جلسه متمم بودجه 94 در جلسه مطرح و مورد بررسی قرارگرفت و موارد اصلاحی صورت گرفت.

3-    در ادامه جلسه پیشهادات کمیسیون عمران توسط رییس کمیسیون عمران بیان گردید و موارد ذیل مورد موافقت واقع گردید :

الف) مقرر شد آیلند های اجرا شده در کمربندی فعلاً حفظ شوند بویژه در قسمت مجاور مجتمع پدیده سمت میدان معلم و … منتهی در ورودی های مناسبی جهت بهره مندی ساکنین و تجاری ها ایجاد شود.

ب) بازدید انجام شده محل شرکت تعاونی کارخانه قند جمع بندی شد مقرر شد شهرداری به دلیل انجام خودیاری سریع تر اقدام گردد.

ج) واحدهای تجاری احداث شده شهرداری در محل کمربندی که بازدید شده بودند پیشنهاد شد شهرداری نسبت به احداث بنا در طبقه فوقانی نیز اقدام عاجل بنماید و ضمناً کف سازی طبقه همکف ممکن است در شاغل مستاجرین تغییر یابد لذا اساسی اقدام نگردد.