ساعت:

8:36 ق.ظ

تاریخ:

30 تیر 1403

شهرداری شیروان

جلسه چهارصد و چهل و یک 25/12/94 شورای اسلامی شهر شیروان

جلسه چهارصد و چهل و یک 25/12/94 شورای اسلامی شهر شیروان با حضور اعضاء محترم رأس ساعت 17 با تلاوت کلام الله مجید شروع گردید و مصوبات ذیل اتخاذ گردید.

1-    در پاسخ به لایحه شماره 35806-24/12/94 شهرداری در خصوص تمدید یکباب مغازه شهرداری واقع در دانش7 در جلسه مطرح شد و مقرر شد با شرایط سال قبل تمدید گردد.

2-    در پاسخ به درخواست آقای ع.ا که تقاضای توسعه بنا داشته اند و از تخفیف بیش از 40%دارند در جلسه مطرح شد و مقرر شد به منظور جذب سرمایه گذار از تخفیف 40% و پرداخت نقدی مابقی عوارض مورد موافقت واقع گردید.

3-    در پاسخ به لایحه شماره 35476-20/12/94 شهرداری در خصوص فروش یک قطعه زمین   شهرداری به مساحت 45 متر در حاشیه بولوار خاتم الانبیاء در جلسه مطرح شد و مورد مخالفت واقع گردید و مقرر شد توسط شهرداری بصورت مغازه احداث سپس از طریق مزایده به فروش برسد.

4-    در پاسخ به درخواست هیأت أمنای مسجد سجادیه مقرر شد تجاری متعلق مسجد و امکان پرداخت جرایم و هزینه ها را ندارند ضمن اعمال بخشودگی ویژه با نظر مساعد شهردار فعلاً همان دو میلیون پانصد هزار تومان وصول پاسخ داده و سایر بدهی احتمالی و ماده صد در اقساط دریافت شود.

5-    در پاسخ به درخواست ح مقرر شد مبلغ هفت میلیون تومان نقدی و طبق نظر شهردار محترم در خصوص بخشودگی ها اعمال و در سه قسط دوره ای حد اکثر طی 9ماهه دریافت شود.

6-    در پاسخ به درخواست خانم گ.د که مدعی تعریض در طرح کمربندی خاتم الانبیاء جنب مسجد علی ابن ابیطالب می باشند مقرر شد کارشناسی صورت پذیرد و چنانچه ملک در تعریض قرار گرفته و خدمات و ساخت و ساز های احتمالی مد نظر قرار گیرد.

7-    در پاسخ به درخواست ا.م در خصوص درتقسیط عوارض مقرر شد با پرداخت 3/1(یک سوم) نقدی و تخفیف 30% دهه فجر الباقی طی 6ماه پرداخت   گردد.

8-    در پاسخ به لایحه شماره 35763-22/12/94 شهرداری در خصوص توافق نامه منعقده فی مابین اداره اوقاف و شهرداری شیروان   که مقرر گردیده بابت تغییر کاربری 9هزار متر مربع به درمانی رفاهی – تجاری   از پلاک 1714فرعی از 400فرعی از 11 اصلی مقرر شده بود سیزده هزار متر مربع از زمین اوقاف بصورت استیجاری به شهرداری واگذار گردد در جلسه مطرح شد و مقرر شد با اداره اوقاف مذاکره گردد تا موضوع کاربری به صورت فضای سبز محدود نگردد و اجازه بهره برداری بصورت اعیان امکان پذیر باشد و پرداخت اجاره و سایر حقوق قانونی و شرعی در توافقات مد نظر قرار گیرد.

9-    در پاسخ به لایحه شماره 35796 -24/12/94 در خصوص زمان اتمام قرارداد مغازه های اجاره ای متعلق به شهرداری مقرر شد با صرفه و صلاح شهرداری و قانون مزایده اختیار اقدام در خصوص موارد مطروحه به شهرداری داده شود.