ساعت:

9:02 ب.ظ

تاریخ:

27 تیر 1403

شهرداری شیروان

حضور شهرداری شیروان در یک رزمایش بزرگ

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری شیروان ، در پی اعلام برگزاری رزمایش بزرگ آمادگی در برابر بحران شمال شرقی کشور ، شهرداری شیروان نیز آمادگی خود را برای حضور فعالانه در این رزمایش اعلام کرد.

شایان گفتن است که این رزمایش به منظور ارتقای سطح آگاهی و مهارت های عملی تیم های عملیاتی ، تمرین اشتراک مساعی بین شرکت های معین ، اقدام به هنگام نهادهای ذی نقش و ارزیابی و رصد توانمندی ها و کاستی ها جهت انتقال تجربیات در عرصه های حقیقی برگزار خواهد شد