ساعت:

5:54 ق.ظ

تاریخ:

21 خرداد 1402

شهرداری شیروان

درخواست مهندس احمدی شهردار شیروان از شهروندان:

با توجه به شلوغی پایان سال و ایام عید نوروز ، از همه واحدهای صنفی شهر شیروان تقاضا داریم، به جهت رعایت حال شهروندان عزیز، بویژه کم توانان حرکتی 《معلولین 》از خودروی شخصی خود استفاده ننمایند

? ۲۴ اسفند ماه ۱۴۰۰