ساعت:

17:46

تاریخ:

14 تیر 1401

شهرداری شیروان

درخواست مهندس احمدی شهردار شیروان از شهروندان:

با توجه به شلوغی پایان سال و ایام عید نوروز ، از همه واحدهای صنفی شهر شیروان تقاضا داریم، به جهت رعایت حال شهروندان عزیز، بویژه کم توانان حرکتی 《معلولین 》از خودروی شخصی خود استفاده ننمایند

📆 ۲۴ اسفند ماه ۱۴۰۰