ساعت:

3:53 ق.ظ

تاریخ:

17 خرداد 1402

شهرداری شیروان

در بازدید شهردار از آتش نشانی انجام شد : دستور مهندس احمدی جهت افزایش تجهیزات این سازمان

به گزارش روابط عمومی سازمان آتش نشانی شهرداری شیروان امروز ساعت شش و سی دقیقه صبح ، مهندس احمدی ، در حالیکه از سوی مدیر عامل سازمان آتش نشانی همراهی می شد در محل ایستگاه شماره دو آتش نشانی حضور یافت و از نزدیک میزان آمادگی ماموران ایستگاه را مورد بررسی قرار داد

بنا به این گزارش در ادامه این بازدید وی از بخش های مختلف این ایستگاه دیدن کرد و با ماموران ایستگاه به گفت و گو پرداخت

شهردار شیروان آنگاه پس از استماع گزارشی از سوی رضا پیل پا مدیر عامل جدید این سازمان که حاوی برخی درخواست ها بود بلافاصله دستور رفع درخواست های ماموران ایستگاه را صادر کرد و بر ضرورت تجهیز هر چه بیشتر این ایستگاه و دیگر ایستگاه های سازمان آتش نشانی تاکید کرد