ساعت:

2:43 ق.ظ

تاریخ:

17 خرداد 1402

شهرداری شیروان

ده دوره آموزشی مدیران و پرسنل شهرداری شیروان برگزار شد

ده دوره آموزشی مدیران و پرسنل شهرداری شیروان برگزار شد

به گزارش واحد رسانه روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری شیروان : معاونت توسعه ، مدیریت و منابع انسانی شهرداری شیروان از برگزای ده دوره آموزشی خبر داد .

مهندس ربیعی در گفتگو با خبرنگار ما فزود : طی سه ماهه سوم امسال برای 214 نفر از مدیران و پرسنل مجموعه شهرداری شیروان بمنظور ارتقای سطح علمی آنان دوره های آموزشی انطباق کاربری ، قوانین و مقررات زمین و طرح های عمرانی ، فن بیان و آیین سخنوری ، حمل و نقل درون شهری ، انواع عوارضو محاسبه آنان ، ذخیره و بازیابی و مدیریت بانک های اطلاعاتی ، مدیریت بحران در فضای سبز ، ایمنی و بهداشت محیط کار و اموال منقول و غیر منقول برگزار شد و در پایان دوره های مذکور گواهینامه صادر گردید.