ساعت:

08:14

تاریخ:

10 بهمن 1401

شهرداری شیروان

دیداری جهت رفع برخی مشکلات

💢 به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری شیروان ، صبح امروز جمعی از جانبازان کوهنورد در محل دفتر مهندس احمدی شهردار شیروان حضور یافته و با وی به بحث و گفت و گو پرداختند.

🔷 در این دیدار که محمد محمدزاده قانعی رئیس شورای اسلامی شهر نیز حضور داشت،‌ در مورد مسائل مختلفی در مورد مسیر پیمایش کوهنوردان به ارتفاعات شیرکوه بیان شد و مهندس احمدی سریعا دستور پیگیری و رفع مشکلات را دادند.

🗓 ۱۸ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱