ساعت:

8:25 ب.ظ

تاریخ:

29 تیر 1403

شهرداری شیروان

رفع یکی دیگر از معضلات اساسی شهرداری شیروان

رییس شورای اسلامی شهر و شهردار شیروان در ادامه دیدارهای خود در تهران جهت دریافت اعتبارات برای برخی پروژه های عمرانی و دیگر موضوعات و موارد ، امروز برای رفع یکی از مشکلات شهرداری که از سالهای پیش بجا مانده است، با دو مقام ارشد سازمان تامین اجتماعی دیدار کردند.

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری شیروان، صبح امروز دوشنبه محمد محمدزاده قانعی و مهندس احمدی با دکتر نعیمی مدیر کل حقوقی و دکتر اکبریان مدیر کل اداری و مالی سازمان تامین اجتماعی کشور دیدار و پیرامون یکی از معضلات بجا مانده از سال های ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۰ به گفت و گو پرداختند.

این گزارش می افزاید : شهرداری شیروان مبلغ ۱۱۴ میلیارد ریال بابت بدهی و جرائم تاخیر پرداخت آن از سال های اشاره شده به بیمه تامین اجتماعی باید بپردازد و دیدار امروز به منظور ایجاد راه کارهای لازم برای حل این مشکل انجام شد.

این گزارش حاکی است : طی این دیدارها توافق اولیه جهت تقسیط ۶۰ ماهه بدهی مذکور صورت پذیرفت تا به این ترتیب مشکل بیمه کارکنان شهرداری بر طرف گردد.

شایان گفتن است: طی سال های اشاره شده حق بیمه از حقوق کارکنان شهرداری کسر می شد اما به حساب تامین اجتماعی واریز نمی گردید.