ساعت:

4:44 ق.ظ

تاریخ:

17 خرداد 1402

شهرداری شیروان

روابط عمومی: آغاز طرح سم پاشی اشجار واقع در معابر عمومی

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری شیروان: برای کاهش پراکنش آفات نباتی وهمچنین مبارزه با بیماری های گیاهی عملیات سم پاشی بهاره درختان واقع در معابر عمومی از بیستم اردیبهشت ماه تا سی ام اردیبهشت 1395 در این شهر اجرا می شود. در این طرح برای مبارزه با آفات و در راستای کنترل عوامل خسارت زای،  تمامی درختان و گیاهان معابر، خیابان ها، رفیوژهــا، پارک ها و میادین  سطح شهر سم پاشی می شود.

 

 

 

عقیل آریان فرد”مسئول روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری شیروان” از اجرای طرح سم پاشی اشجار واقع در معابر عمومی از بیستم اردیبهشت ماه تا سی ام اردیبهشت 1395 خبر داد و گفت: ساکنین شهر در بازه زمانی اجرای طرح سم پاشی از 1- استراحت در محیط باز خودداری نمایند. 2- از قراردادن غذا و میوه جات بدون درپوش و حفاظ لازم در محیط باز خودداری نمایند. 3- در زمان های سم پاشی از باز گذاشتن بازشوها(درب و پنجره) منازل و … خودداری شود. 4- از مصرف میوه و سبزیجات بر روی درختان واقع در معابر و حیاط منازل محدوده طرح سم پاشی بدون شسشتوی دقیق و کافی خودداری شود. 5- از حضور فرزندان و افراد مسن به صورت اخص و همگان در ساعت سم پاشی در محیط های اجرای طرح تا حد امکان به نحوی که مستقیم در معرض استشمام هوای اطراف محیط سم پاشی شده باشد، خودداری گردد. 6- رعایت سایر مسائل نیز شود.

 

وی افزود: در این طرح برای مبارزه با آفات و در راستای کنترل عوامل خسارت زای،  تمامی درختان و گیاهان معابر، خیابان ها، رفیوژها، پارک ها و میادین سطح شهر بنا به برنامه طرح، سم پاشی می شود.