ساعت:

7:09 ب.ظ

تاریخ:

18 آذر 1402

شهرداری شیروان

روابط عمومی: اعلام آغاز زمان جایزه خوش حسابی و بخشودگی عوارض در شهرداری

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری شیروان: بهره‌‌مندی از بسته تشویقی بخشودگی عوارض که به پیشنهاد شهرداری شیـروان به تصویب شورای اسلامی شهر شیروان رسیده، دارای شرط استفاده اشخاص از تاریخ دوازدهم اردیبهشت 95 به مدت یک ماه است و در این مصوبه، برای مددجویان بهزیستی و کمیته امداد و نیز ایثارگران درصد ویژه ای قائل شده است.

 

 

عقیل آریان فردمسئول روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری شیروان با اشاره به مناسبت های چندگانه مندرج در تقویم برای اردیبهشت ماه اعم از هفته کار و کارگر، روز شوراهای اسلامی کشور و روز معلم، از اجرایی شدن بسته تشویقی پرداخت عوارض در شهرداری شیروان خبر داد و گفت: از تاریخ 12 اردیبهشت 1395 به مدت یک ماه، اشخاص بدهکار به شهرداری مراجعه و از سی//30 درصد بخشودگی در عوارض بهره مند شوند.

 

مسئول روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری شیروان به اعمال پنج//5 درصد بخشودگی بیشتر برای ایثارگران و مددجویان تحت پوشش اداره بهزیستی و نهاد کمیته امداد امام خمینی(ره) اشاره نمود و ادامه داد: این اشخاص دارای امتیاز سی و پنج//35 درصد بخشودگی در این بسته تشویقی می باشند.

 

آریان فرد به مفاد این مصوبه نیز گریزی داشت و افزود: متقاضیان تقسیط بدهی خود به شهرداری، امکان بهره مندی از بخشودگی بسته تشویقی نخواهند داشت و با تقاضای تقسیط، بخشودگی کان لم یکن تلقی می گردد.

 

گفتنی است: این مصوبه در بند یک صورتجلسه شماره 449 مورخ 25 فروردین 1395 شورای اسلامی شهر شیروان در بازگشت به لایحه تقدیمی پیشنهادی شهرداری شیروان، انشاء شده است.