ساعت:

09:12

تاریخ:

8 فروردین 1402

شهرداری شیروان

روابط عمومی: بارش های باران پاییزی در شیروان؛ نویدبخش روزهای پر طراوت

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری شیروان: بارش بسیار و مستمر باران پاییزی، طراوت بخش شهر و موجب لطافت هوای دارالمصلین شده و همچنان ادامه دارد. بارش باران روحیه شهروندان را شاد کرده و باز هم نوید بخش ایامی پر برکت است.

 

 

 

 

روایت تصویر: