ساعت:

7:27 ب.ظ

تاریخ:

29 تیر 1403

شهرداری شیروان

روابط عمومی: رویکرد عمرانی و خدماتی شهرداری در قاب تصویر

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری شیروان: واحد عمران شهرداری شیروان با عزم جدی و استفاده از پتانسیل های بالفعل و بالقوه این نهاد عمومی و بهره مندی از کارآمدی نیروی انسانی خدوم در ارائه خدمت به مردم و شهر با برنامه ای مدون و از قبل پیش بینی شده به صورت روزانه فعالیت دارد.

 

 

عقیل آریان فرد”مسئول روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری شیروان” به اقدامات مستمر روزانه واحد عمران شهرداری در جدول گذاری، آسفالت، نظارت بر اجرای پروژه های عمرانی، زیرسازی معابر و … از دریچه دوربین اشاره نمود: