ساعت:

17:32

تاریخ:

14 تیر 1401

شهرداری شیروان

روایت یک ملاقات

مهندس احمدی و معاونان و مسئولان واحدهای شهرداری شیروان که از این هفته روزهای دوشنبه طی ملاقاتی با شهروندان به مطالبات آنها پاسخ خواهند داد

دیروز در #مسجد_جامع با جمعی از شهروندان دیدار کردند، از این ملاقات مردمی گزارش تهیه شده است که می بینید

۱۱ بهمن ماه ۱۴۰۰