ساعت:

11:12 ب.ظ

تاریخ:

7 خرداد 1402

شهرداری شیروان

زائرین عراقی امام رئوف مهمان مردم دارالمصلین شیروان

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری شیروان : شب گذشته کاروان پیاده روی زائرین امام رئوف (ع)به شهر دارالمصلین رسید که مورد استقبال گرم شورای اسلامی شهر و شهرداری شیروان به همراه جمعی از مسئولین شهر قرار گرفتند.

 


 

محمد محمد زاده قانعی رئیس شورای اسلامی شهر: که در این مراسم به نمایندگی اعضای شورای اسلامی شهر حضور داشت گفت: خدمت به زائرین امام رضا(ع) یکی از افتخاراتی ست نصیب ما شده و ما در قامت عضو شورای اسلامی شهر تمام تلاش خود را خواهیم کرد تا شیروان را که مسیر زائرین امام رضا (ع)می باشد به یک شهر نمونه تبدیل نمائیم و زائرینی که با عبور از این شهر به پا بوس امام رئوف (ع)می روند خاطره خوبی از این شهرداشته باشند.

 

محمدزاده قانعی ادامه داد مردم شیعه و مظلوم عراق برادران ما هستند ودر جنگ تحمیلی رژیم بعث عراق علیه ما نیز در قالب لشگر بدر به کمک برادران شیعه خود امده اند و با لشگراستکبار که به نمایندگی رژیم بعث با مردم ایران جنگیدن به نبرد پرداختند وی افزود ما اکنون در گلزار شهدای شهر های مختلف میزبان شهدای زیادی از این لشگر هستیم وی در ادامه بیان کرد شیعه تفکر منطقه ای ندارد بلکه تفکر شیعه کمک به مظلوم است در هر نقطه ای که باشد و ی در پایان گفت مردم مظلوم عراق تا کنون نیز از فتنه امریکای جنایتکار رهائی پیدا نکردنند و در حال نبرد با داعشی هستند که زاده استکبار جهانی است .

 

اکبر پور معاونت مالی شهرداری شیروان نیز که به نمایندگی از جعفر بورنگ شهردار شیروان در این مراسم حضور داشت ضمن عرض خیر مقدم به این عزیزان گفت : گرچه فتنه های استکبار سالیان دارز است که قصد گسستن پیوند برادری شیعه را دارد ولی این آرزوی ننگین خویش رابه گور خواهند برد اکبر پور ادامه داد برادری ما بامرد مسلمان و شیعی عراق پیوندی اعتقادی است و ما باید مراقب این پیوند برادری باشیم که خدشه ای توسط حیله های دشمن به آن وارد نشودوی در پایان گفت افتخار ما این است که در مسیر زائران امام رضا (ع) قرار داریم و به انها خدمت می کنیم .