ساعت:

19:31

تاریخ:

5 آذر 1401

شهرداری شیروان

سرویس های ایاب و ذهاب برای کارکنان شهرداری مهیا شد

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری شیروان، بمنظور حفظ آسایش همکاران اداری و جلوگیری از هرگونه ترافیک خیابانی و محوطه ای و ارائه خدمات مطلوب و بهتر به شهروندان ، در اول وقت اداری در راستای نظم و انضباط اداری، بنابر دستور مهندس احمدی شهردار شیروان، سرویس های ایاب و ذهاب برای کارکنان شهرداری شیروان، در مناطق مختلف شهری از امروز مهیا و پیش بینی شده است.

🗓 ۰۷ خردادماه ۱۴۰۱