ساعت:

05:41

تاریخ:

11 آذر 1401

شهرداری شیروان

شاهرخی؛ مزین شدن میدان جدیدالإحداث به عنوان شهدای والامقام زن

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری شیروان: ارکان مدیریت شهری دارالمصلین شیروان در اقدام فرهنگی دیگری؛ میدان جدید الإحداث در تقاطع بلوار دفاع مقدس و بلوار شهیدبهشتی منشعب از میدان معلم را به عنوان شهدای والامقام زن مزین و این میدان به نام “شهدای زن” نامگذاری می شود.

 

 شاهرخ شاهرخی”رییس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای اسلامی شهر شیروان” از تصویب پیشنهاد شهرداری شیروان در نامگذاری میدان جدید الإحداث در تقاطع بلوار دفاع مقدس و بلوار شهیدبهشتی منشعب از میدان معلم در شورای اسلامی شهر شیروان خبر داد.

 

 

شاهرخی افزود: میدان جدید الإحداث در تقاطع بلوار دفاع مقدس و بلوار شهیدبهشتی منشعب از میدان معلم به نام شهدای زن، نام گذاری می شود.