ساعت:

7:54 ق.ظ

تاریخ:

25 تیر 1403

شهرداری شیروان

شهردار شیروان؛ عمران و آبادانی شهر، یک حقیقت دین

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری شیروان: دین مبین اسلام، تنها به واجبات نمی پردازد و تکالیف و برنامه های دیگری را نیز بر عهده بشر نهاده، که یکی از این رویکردها را آبادانی شهرها به عنوان یک وظیفه عنوان نموده و این آیتم در قرآن کریم نیز بر آن تأکید شده است.

جعفر بورنگ”شهردار شیروان” با اشاره به اینکه از ظرفیت های موجود در شهر باید به خوبی استفاده شود، خاطرنشان کرد:  ما تنها نباید به دنبال افتتاح طرح های مختلف باشیم، بلکه باید از ظرفیت های موجود در شهر استفاده کنیم و اعتبارات را بصورت عادلانه در همه امورات و در کلیه بخش ها هزینه کنیم و به عمران شهر بپردازیم.

شهردار شیروان ادامه داد: دارالمصلین شیروان، می تواند حرف اول را در حوزه مديريت شهري استان و كشور بزند، بنابراین؛ ضمن اقدامات عمرانی توأم با فرهنگ، باید زیرساخت های لازم توسعه پایدار را مدنظر داشته باشیم.

گزیده ای از اقدامات واحد عمران شهرداری شیروان در هشتم آذرماه 1393 از دریچه دوربین: