ساعت:

5:34 ق.ظ

تاریخ:

21 خرداد 1402

شهرداری شیروان

شهردار شیروان ،تحقق و تقویت اعتماد اجتماعی، بزرگترین سرمایه مدیریت شهری است.

عین‌اله احمدی شهردار شیروان، در حاشیه بیست و دومین‌ ملاقات مردمی با شهروندان شیروانی در محل مسجد علی ابن ابیطالب (ع) شیروان، برضرورت تکریم ارباب رجوع و تقویت و ارتقای اعتماد شهروندان به مدیریت شهری تاکید کرد و اظهار داشت، یکی ازمهم ترین دغدغه های مدیریت شهری، حفظ و افزایش باور و اعتماد عمومی شهروندان به ساختار اجرایی شهرداری می‌باشد.

? شهردار شیروان، با اشاره به اینکه بسیاری از خدمات شهرداری‌ها بطور مستقیم با مردم در ارتباط می‌باشد ، بیان داشت: شهرداری‌ها یکی از مهم ترین نهادهای خدمت رسان به مردم هستند و در تمام شهرهای کشور، ارتباط گسترده‌ای بین شهروندان و شهرداری ها وجود دارد و برهمین اساس یکی از مهم نهادها در جلب رضایت و اعتماد شهروندان محسوب می شوند .

? ۱۵ فروردین ماه ۱۴۰۱